עמוד:69

חילוק על ידי כפל במספר ההפוך 1 פתרו את התרגילים בעזרת הכלל . אפשר להיעזר בדוגמאות . דיון האם קיבלתם בתרגיל ד את התוצאה ? 9 האם התוצאה הגיונית ? הסבירו . אפשר להיעזר בציור או בסיפור מתאים . האם קיבלתם בתרגיל ה את התוצאה ? 2 האם התוצאה הגיונית ? הסבירו . אפשר להיעזר בציור או בסיפור מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר