עמוד:47

מה למדתם ? תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת סרטוטים תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת כלל חשבוני בעיות מילוליות בדקו את עצמכם 1 סרטטו בהקטנה מלבן ששטחו 1 מ"ר . 10 רשמו במקומות המתאימים את אורכי הצלעות של המלבן . בדקו בעזרת תרגיל כפל : האם השטח של המלבן שסרטטתם שווה לשטח המבוקש ? 2 פתרו . 3 השתמשו בשברים 3 ו 3 8 2 - כתבו ופתרו תרגיל כפל , תרגיל חיבור ותרגיל חיסור . 4 א | אורכי הצלעות של מרבד מלבני הם 3 מ' ו– 1 2 4 מה שטחו של המרבד ? כתבו תרגיל ותשובה . ב | שטח השולחן 3 מ"ר . 1 מ"ר מכוסה במפית . 4 5 איזה שטח מהשולחן איננו מכוסה במפית ? כתבו תרגיל ותשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר