עמוד:45

ו . בעיות מילוליות 1 הנה סרטוט מוקטן של המרצפות בחדר האחות בבית הספר "אלונים : " על הרצפה פרוש מרבד מלבני צבעוני , כמו בסרטוט . א . מה שטחו של המרבד ? ב . כתבו את אורכי הצלעות של המרבד במטרים , ואת שטחו במטרים רבועים . 2 ענבל הנגרית ניסרה לוח עץ שצורתו מלבן . 3 3 אורכי הצלעות של הלוח הם מ' ו– מ . ' 5 4 א . סרטטו את לוח העץ בגיר על הרצפה של הכיתה . ב . מה שטחו של הלוח במטרים רבועים ? כתבו תרגיל מתאים ופתרו אותו . 3 על השולחן פרושות 2 מפיות רקומות . 1 3 שטח מפית אחת הוא מ"ר , ושטח המפית האחרת - מ"ר . 2 5 א . שערו : האם המפיות מכסות יותר מ 1 - מ"ר או פחות מ 1 - מ"ר ? ב . חשבו : איזה שטח מכסות המפיות ? ג . בדקו אם השערתכם בסעיף א הייתה נכונה . למורה : לסעיף : 2 אפשר לחשב את שטח הלוח בסמ"ר , אבל כאן אנו עוסקים במ"ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר