עמוד:22

א . שברים ביחידות אורך היעזרו בכרטיסי חלוקה . 1 דרך ישרה מוליכה מביתו של אייל לבית הספר . 1 בכל בוקר הוא עובר מן הדרך לבדו , ואז הוא פוגש את גיל . 3 מהי הדרך שאייל עובר עד שהוא נפגש עם גיל ? סמנו אותה בערך או בעזרת כרטיס חלוקה מתאים . 2 אביבה ושרה גרות כל אחת בקצה האחר של רחוב הזית . רחוב הזית הוא רחוב ישר . בכל בוקר הן הולכות זו לקראת זו עד שהן נפגשות בפינת רחוב הברוש . שם הן פונות וממשיכות ללכת יחד לבית הספר . 3 עד הפגישה עוברת אביבה מרחוב הזית . 7 מי מהן הולכת דרך ארוכה יותר עד הפגישה , אביבה או שרה ? הסבירו בסרטוט . סרטטו בדיוק בעזרת כרטיסי חלוקה , או בערך - כרצונכם . למורה : עמודים המסומנים בסמל מופיעים באינטרנט . אפשר להדפיס אותם , או להעתיק למחברת ולעבוד בה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר