עמוד:7

• אוספים את החלקים לקבוצות שוות : בקבוצה הראשונה אספנו גזרה אפורה אחת מכל עיגול , וזה הציור שהתקבל : • הנה הקבוצות האחרות : ג . התקבלו 5 קבוצות . האם הן שוות ? מהו המספר המתאים לכל קבוצה ? ד . כתבו את התוצאה של התרגיל : 4 : 5 = דיון איך רואים את התוצאה בציור ? 3 פתרו את התרגיל הזה לפי ההוראות : 2 : 3 = ציירו את כל העיגולים . חלקו כל עיגול לחלקים שווים בעזרת טבעות החלוקה . צבעו או סמנו כל חלק בדרך שונה . העתיקו את החלקים בקבוצות שוות לפי הצבעים ( או הסימונים שלכם . ( כתבו את התוצאה . ! התוצאה היא המספר המתאים לכל אחת מהקבוצות השוות . 4 פתרו כל תרגיל בעזרת ציורי עיגולים . | 3 : 6 = ג | 1 : 4 = ב | 2 : 5 = א למורה : לדיון : במהלך הפתרון מציירים את כל הקבוצות השוות . התוצאה של תרגיל החילוק היא המספר המתאים לאחת מהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר