עמוד:96

3 היעזרו בישר הזה וענו . א . כתבו מספר שיש בו מאיות . ב . כתבו מספר אחר , שיש בו אלפיות והוא גדול מהמספר שכתבתם בסעיף א . ג . השוו בין שני המספרים שכתבתם : כתבו ביניהם או . 4 לפניכם קטע של ישר–המספרים : א . מצאו על הקטע מספר עשרוני שיש בו עשיריות . ב . מצאו על הקטע מספר עשרוני שהוא קטן מהמספר שכתבתם בסעיף א . ג . מצאו על הקטע מספר עשרוני בין שני המספרים שכתבתם . 5 כתבו את המספרים המתאימים לנקודות המודגשות . • מצאו מספר עשרוני הנמצא בין . לבין , . וכתבו אותו . כתבו עוד כמה מספרים הנמצאים בין . לבין . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר