עמוד:88

ה . מספרים עשרוניים שהמכנה שלהם 100 או 1000 על ישר–המספרים 1 גזרו מסוף החוברת את דף הקרטון של ישרי–המספרים . עבדו על ישר א . מצאו על הישר קטע יחידה וסמנו את קצותיו באדום . כתבו ליד כל נקודה שבר ומספר עשרוני המתאימים לה . 2 עבדו על ישר ב המצויר על דף הקרטון שגזרתם . א . כתבו מספר עשרוני ליד כל נקודה המסומנת על הישר . ב . חלקו את אחד הקטעים של הישר ל10– חלקים שווים בערך . הדגישו את אחת הנקודות שסימנתם , וכתבו לידה את המספר העשרוני המתאים לה . רמזים : אם לא הצלחתם למצוא את המספר העשרוני המתאים לנקודה שהדגשתם , עבדו באחת הדרכים האלה : דרך א : מצאו את השבר המתאים לנקודה שהדגשתם , כתבו אותו וחשבו : מהו המספר העשרוני השווה לו ? דרך ב : המשיכו וחלקו , עד שכל קטע היחידה מ0– עד 1 יהיה מחולק לחלקים קטנים שווים . עכשיו נסו למצוא את השבר ואת המספר העשרוני המתאימים לנקודה שלכם . ג . סמנו על ישר ב גם את המספרים העשרוניים האלה : . 0 . 99 0 . 25 0 . 71 ד . סמנו על ישר ב מספרים עשרוניים כאלה : מספר עשרוני בין 0 . 10 מספר עשרוני בין 0 . 6 0 . 5 מספר עשרוני קרוב מאוד ל– 0 . 8 שלושה מספרים עשרוניים בין 0 . 4 0 . 3 3 עבדו על הישרים שעל דף הקרטון . השתמשו בישרים שיש עליהם חלוקה לעשיריות או חלוקה למאיות . בכל סעיף : סמנו את זוג המספרים על אחד הישרים , כרצונכם . לפי מה שסימנתם על הישר , כתבו בין שני המספרים : או או . | ב | א 0 . 35 0 . 40 . 20 . 35 המשך למורה : ההיכרות עם ישר–המספרים שעל דף הקרטון מיועדת להקניה בקבוצה בהדרכת המורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר