עמוד:83

. לחשבונייה המתאימה הנקודה את וסמנו , דסקית לכל עבדו צעד ציירו : הישר על . 2 כתבו המתאים העשרוני המספר את . ל צעד לכל דסקית : המספרים – ישר ע ציירו המסומנת לנקודה המתאימה החשבונייה את . א . כתבו המתאים העשרוני המספר את . ב עיף . א סמנו בס המספרים – ישר על אחרת נקודה . צעד לכל דסקית : שלכם לנקודה ציירו המתאימה החשבונייה את . כתבו המתאים העשרוני המספר את

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר