עמוד:73

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר–המספרים א . שברים , מספרים שלמים ומספרים מעורבים על ישר–המספרים ( תזכורת ) 74 ב . שברים שהמכנה שלהם הוא 76 1 ג . מספרים עשרוניים ושברים פשוטים ( תזכורת ) 80 ד . מספרים עשרוניים על ישר–המספרים 82 ה . מספרים עשרוניים שהמכנה שלהם 100 או 1000 על ישר–המספרים 88 ו . צפיפות המספרים העשרוניים על ישר–המספרים 92 ז . פעילויות נוספות 97 עבודה מסכמת 104 סרגלי שברים ( ממארז האבזרים לכיתה ה ) מגדלת ( ממארז האבזרים לכיתה ו ) }דפי קרטון שעליהם ישרי–מספרים וכרטיסי חלוקה מצורפים ריבועים מחולקים בסוף החוברת הערה : דפי הגזירה נמצאים גם באתר האינטרנט : חפא / m ל . i גא . פהג www .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר