עמוד:68

ג . קנה–מידה במפות 1 המרת יחידות אורך א . המרחק בין בית–שמש לירושלים הוא 20 ק"מ . חשבו את המרחק במטרים . ב . המרחק בין ירושלים לתל–אביב הוא 60 ק"מ . אורך נמלה חומה הוא 1 ס"מ . אם נמלים חומות יסתדרו בשורה צפופה ( בלי רווחים ) מירושלים עד תל–אביב - כמה נמלים יהיו בשורה ? ג . רונית חישבה את המרחק בין ירוחם לדימונה לפי המפה שלה , וקיבלה 1 , 800 , 000 ס"מ . מהו המרחק בקילומטרים ? ד . יותם נוסע מביתו לבית–הספר שלוש תחנות באוטובוס . מה יכול להיות המרחק בין בית–הספר לביתו של יותם ? 500 , 000 ס"מ 500 ס"מ 2500 ס"מ 25 , 000 ס"מ קו אווירי - מרחק בקו ישר , בלי להתחשב בפיתולי הדרך ; ביטוי המציין מרחק גאוגרפי בין שני מקומות , ולא את אורך הדרך ביניהם . דוגמה : המרחק מירושלים לתל - אביב לאורך מסילת הרכבת הוא 85 ק"מ . בקו אווירי - כ 50 - ק"מ . 2 קחו מפה כלשהי של ארץ–ישראל ( או חלק ממנה . ( א . מצאו וכתבו את קנה–המידה של המפה . ( בדרך כלל , קנה–המידה כתוב בתחתית המפה או בפינה הימנית העליונה שלה ( . ב . מדדו וכתבו את המרחק במפה בין באר–שבע לדימונה . מהו המרחק בקו אווירי במציאות ? ( שימו לב ליחידות המידה ( . ג . כתבו שמות של שני יישובים כרצונכם , ומצאו את המרחק ביניהם במפה ובמציאות . ד . בשדה–בוקר מתקיים חוג לטבע . תלמידים מגיעים אל החוג מכל היישובים שהמרחק שלהם משדה–בוקר בקו אווירי אינו עולה על 45 ק"מ . מאילו יישובים התלמידים מגיעים ? כתבו לפחות ארבעה שמות יישובים . למורה : כדאי לדון בכיתה בשיטות למדידת מרחקים בין ערים . מאין לאן מודדים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר