עמוד:66

3 עבודה בקבוצות בתחילת הפרק ניסיתם לסרטט תרשים של חדר כיתתכם . א . האם סרטטתם את התרשים לפי קנה–מידה ? אם כן , מהו ? אם לא - בחרו קנה–מידה וסרטטו שוב את חדר הכיתה לפיו . כתבו מתחת לסרטוט את קנה–המידה שבחרתם . ב . שי סרטט את חדר הכיתה לפי כלל ההתאמה הזה : כל 1 ס"מ בסרטוט מייצג 2 מטרים במציאות . שי כתב את קנה–המידה כך : . 1 : 2 במה טעה ? הסבירו . כתבו את קנה–המידה הנכון לסרטוט של שי . 4 קנה–מידה בחישובי היקף ושטח לפניכם תרשים הדירה של תום ושל משפחתו . התרשים סורטט בקנה–מידה . 1 : 200 א . מצאו את מידות חדרו של תום במציאות : מה אורך החדר ? מה רוחב החדר ? שימו לב ליחידות המידה . ב . מדדו וחשבו את היקף חדרו של תום בסרטוט . מהו ההיקף במציאות ? • בדקו את תשובתכם : חשבו את ההיקף גם לפי המידות שחישבתם בסעיף א - מידות החדר במציאות . מה קיבלתם ? ג . חשבו את שטח חדרו של תום במציאות . שימו לב ליחידות השטח . ד . האם אפשר לדעתכם לחשב את השטח במציאות לפי השטח בסרטוט ולפי קנה–המידה ? אם כן - חשבו , ובדקו לפי השטח במציאות ( שחישבתם בסעיף ג . ( אם לא - הסבירו . ה . מה שטח הדירה במציאות ? הסבירו איך חישבתם . ו . דיון מה ההבדל בין חישובי היקף לבין חישובי שטח לפי קנה–מידה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר