עמוד:62

7 לפניכם שלושה סרטוטים של אותו העיפרון מהעמוד הקודם , ושלושה קני–מידה שונים . התאימו לכל סרטוט את קנה–המידה שלו . 8 לפניכם ציורים מוקטנים של בעלי–חיים ושל צמחים . לכל ציור יש טבלת התאמה . א . מדדו את האורך בציור . ב . השלימו את טבלות ההתאמה . ג . איזה צמח או בעל חיים נראה הגדול ביותר בציורים ? ד . איזה צמח או בעל חיים הוא הגדול ביותר במציאות ? ה . דיון כיצד ייתכן שלא התקבלה אותה התשובה בסעיפים ג ו–ד ? ו . מה דעתכם : איזה קנה–מידה צריך לבחור כדי לצייר בקבוק שתייה משפחתי בריבוע שלפניכם ? ציירו . למורה : הכבשה מסומנת באתגר , כי אורכה בציור 1 1 ס '' מ , והתלמידים עדיין לא למדו כפל שברים ( פשוטים או עשרוניים 2 . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר