עמוד:16

מה למדתם ? טבלות התאמה כללי התאמה נוספים בדקו את עצמכם עבדו במחברת . 1 היום היה ל"פלאפל מעוז" יום מוצלח - נמכרו 160 מנות פלאפל ! בכמה כדורי פלאפל השתמש מעוז , אם בכל מנה הוא שם 6 כדורים ? א . פתרו את הבעיה בעזרת טבלת ההתאמה . ב . לכמה מנות פלאפל יספיקו 1 , 500 כדורים ? כתבו שורה מתאימה בטבלה . ג . הוסיפו שורה לטבלה 2 לפניכם טבלת התאמה . א . השלימו אותה וכתבו כמה פעמים שוכפל כלל ההתאמה . ב . ציירו עוד התאמה שנוצרת מכלל ההתאמה , וכתבו לידה כמה פעמים שכפלתם את הכלל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר