עמוד:8

בעיות מילוליות 1 בכל בניין בשכונה גרות 20 משפחות . כמה משפחות גרות ב6– בניינים ? א . כותבים בטבלה את הכותרות . כתבו בטבלה את כלל ההתאמה . כותבים בטבלה את שורת השאלה . כתבו תרגיל מתאים ותשובה . ב . כמה משפחות גרות ב4– בניינים ? כתבו שורה מתאימה בטבלה , וכתבו תרגיל ותשובה . ג . בכמה בניינים גרות 160 משפחות בסך–הכול ? כתבו שורה מתאימה בטבלה , וכתבו תרגיל ותשובה . 2 המכונית של גברת שמשוני צורכת בממוצע ליטר אחד של דלק לכל 12 ק"מ . כמה ליטרים דלק צרכה המכונית בטיול לצפון שבו נסעה 180 ק"מ ? א . בנו במחברת טבלה מתאימה : • כתבו בטבלה כותרות . כתבו את כלל ההתאמה במילים . כתבו בטבלה את שתי השורות של הבעיה - שורת כלל ההתאמה ושורת השאלה . כתבו תרגיל ותשובה . ב . כמה ק"מ אפשר לנסוע אם יש במכל 36 ליטרים דלק ? • כתבו שורה מתאימה בטבלה . כתבו תרגיל ותשובה . ג . כמה ליטרים של דלק צורכת המכונית בנסיעה של 360 ק"ש ? כתבו שורה מתאימה בטבלה . כתבו תרגיל ותשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר