עמוד:283

ארגונים יהודיים כלל-עולמיים ופעולותיהם ( דוגמאות ) א . ההסתדרות הציונית העולמית - נוסדה בקונגרס הציוני הראשון ב1897- והתפתחה לגוף שעיצב את דרכי המאבק להקמת מדינה יהודית . לאחר שקמה המדינה הוגדרו מחדש בחוק ב1952- מטרותיה של ההסתדרות הציונית העולמית . מאז היא מתמקדת בעיקר בעידוד העלייה , בהעמקת הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות ובחינוך ציוני ויהודי בתפוצות . עם זאת , ניכרת בחוק אי בהירות בנוגע למידת מעורבותם של מנהיגים יהודים בתפוצות בענייני המדינה . בתחילת המאה ה21- יש רבים הסבורים כי ההסתדרות הציונית העולמית היא ארגון מיותר , שאין לו השפעה של ממש על העם היהודי . ב . הסוכנות היהודית המורחבת - החלה לפעול ב . 1929- היא הגוף המבצע את החלטותיה של ההסתדרות הציונית העולמית . ישבו בה גם נציגי יהודים שלא הזדהו עם הציונות . ב1971- היא אורגנה מחדש כגוף אחד , ּכלליהודי , שמדינת ישראל היא מרכז עיסוקו . הסוכנות תומכת בצעירים יהודים ברחבי העולם , במועמדים לעלייה , בעולים חדשים בארץ , באוכלוסיות מצוקה בישראל ( ילדים בסיכון , משפחות חד-הוריות , תושבים בשכונות מצוקה ואזורי פיתוח , ( בתנועות נוער בישראל ובחו"ל ועוד . ממשלת ישראל והסוכנות היהודית חתמו על אמנה המציגה כמה עניינים : מעמדה המיוחד של הסוכנות כלפי הממשלה ; ההכרה של ממשלת ישראל בסמכות הסוכנות לפתח וליישב את המדינה , לקלוט עולים מהתפוצות ולתאם בין הפעילויות של ארגונים ומוסדות יהודיים שונים בישראל הפעילים בתחומים אלו . עם זאת , לעתים אין תיאום בין פעולותיה של ממשלת ישראל לפעולותיה של הסוכנות היהודית , ושוררת מתיחות ביחסים ביניהם . ג . קרן היסוד - ארגון שריכז את כל הגופים שאספו תרומות לבניין ארץ ישראל בכל רחבי העולם היהודי מלבד ארצות הברית . הקרן נוסדה בלונדון בשנת 1920 ועד להקמת המדינה הייתה המקור למימון העלייה , הקליטה , הביטחון וההתיישבות . לאחר הקמת המדינה מעמדה הוסדר ב"חוק קרן היסוד תשט"ז . " 1956- כספי קרן היסוד מופנים לכמה אפיקים עיקריים : פרויקטים לשעת חירום כגון סיוע ליישובים בקו עימות , פיתוח חברתי-קהילתי ופיתוח ה ּ פ ִֵ ריפ ֶ ְריה , וחינוך יהודיציוני . בנוסף , מפעילה קרן היסוד משלחות הזדהות ותמיכה של יהודים מהתפוצות עם ישראל ויוזמת מפגשים בין נשים יהודיות מרחבי העולם . התמיכה הממסדית של יהודי התפוצות במדינת ישראל תמיכתם הכספית והפוליטית של יהודי התפוצות מילאה תפקיד חשוב במלחמת העצמאות , בקליטת עלייה בשנותיה הראשונות של המדינה , ובאתגרים שעמדו לפני מדינת ישראל - והיא חלק בלתי נפרד מן המשאבים של המדינה מאז ועד היום . התמיכה של יהודי התפוצות במדינת ישראל יצרה צורך בהקמת גופים וארגונים , וכתוצאה מכך - חיזקה את הזהות היהודית בקרב מי שהיו חברים בהם , ועודדה את הפעילות הקהילתית שלהם . כמה מהארגונים משותפים למדינת ישראל וליהודי התפוצות , כמו הסוכנות היהודית וקרן היסוד ומעמדם אף מעוגן בחוקי הכנסת , וחלקם ארגונים אמריקניים . לכל ארגון יש מערך של יוזמות , פעילויות ותקציבים משלו , אולם הם אינם פועלים במנותק זה מזה , וכאשר חלים שינויים באחד מהם - הם משפיעים גם על יתר הארגונים ועל המערך הממסדי כולו . ישראל והארגונים היהודיים ראש הממשלה לוי אשכול נואם לפני הנהלת ארגון ּ ֹונדס ישראל , ניו יורק , 6 ביוני 1964 ארגון ּ ֹונ ְ ְדס ישראל מוכ ֵ ר אגרות חוב ליהודי העולם כדי לסייע לישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר