עמוד:267

העמדתו של אייכמן לדין בישראל הייתה בעלת חשיבות ייחודית : מדינת ישראל העמידה למשפט נאשם על פשעים שביצע לפני הקמתה , ופשעים אלו לא התרחשו על אדמתה ולא הופנו אל אזרחיה . היועץ המשפטי לממשלה באותו זמן , גדעון האּוזנר , שימש בתפקיד התובע הראשי במשפט אייכמן . לקראת דיוני המשפט אסף מסמכים רבים ובחר בקפ ִ ידה למעלה ממאה עדי תביעה . כשנה לאחר שאייכמן הובא לישראל , ב10- באפריל , 1961 החל המשפט . נאום הפתיחה של התובע נמשך כשמונה שעות , עורר התרגשות רבה , ובאולם נשמע בכי חרישי של הנוכחים . המשפט עורר התעניינות בקרב הציבור , ותורים ארוכים ה ff ְ ת ְ רכּו לפני " בית העם" בירושלים שבו הוא נערך . המשפט הועבר בשידור ישיר ברדיו , וציבור רחב מכל שכבות החברה - צעירים ומבוגרים , תלמידי בתי הספר , פקידים במשרדים , פועלים במפעלים ועקרות בית - היה מרותק למקלטי הרדיו . העדויות עוררו התרגשות כה רבה עד כי לא אחת התעלפו אנשים בקהל . אחד העדים , הסופר ק' צטניק ֶ ( יחיאל דינּור , ( התעלף על דוכן העדים במהלך עדותו . בין העדים שהעידו במשפט היו גם מנהיגי המרד והמחתרת בגטאות : אבא קֹוב ְ נר , יצחק צוקרמן ( אנטק ) ֶ וצביה ל ּ ּבטקין ( עמ' . ( 262 , 114 את ההגנה על אייכמן ניהל הסנגֹור הגרמני ד"ר רוברט ס ְֶ רו ַ וצ ְ יּוס , שהגן על כמה נאשמים במשפט נירכנ ּ ּברכג ( עמ' . ( 263 שום סנגור יהודי לא הסכים להגן על אייכמן . בעת עדותו חזר אייכמן וציין כי הוא רק צ ִ יית לפקודות ועשה את המוטל עליו . בפסק הדין הורשע אייכמן בפשע נגד העם היהודי ובפשע נגד האנושות . לפני קריאת גזר הדין ניתנה לאייכמן זכות הדיבור והוא ציין כי תקוותו למשפט צדק ֶ נכזבה . אייכמן אמר : " לא רציתי להרוג ] ... [ אשמתי היא רק צ ַ ייתנּותי ] ... [ לא רדפתי יהודים מתוך תאווה ותשוקה . את זאת עשתה הממשלה . " ] ... [ בית המשפט גזר על אייכמן עונש מוות . בודדים התנגדו לפסק הדין , ובראשם פרופסור ה ּ ּוֹו ּ ּברכגמן . הם קראו להימנע מביצוע גזר הדין כי התנגדו באופן עקרוני לעונש מוות . במכתב ששלחו ברגמן ועמיתיו אל נשיא המדינה , יצחק בן צבי , הם טענו כי ביצוע גזר הדין עלול לגרֹוע ַ מעוצמת הפשע כי הוא יכול להיראות ּככ ּפָ ָרה על מעשי גרמניה הנאצית בשואה - מעשים שאין עליהם כפרה . הערעור שהגיש סנג ֹ ֹוֹו של אייכמן ובקשת החנינה - נדחו . אייכמן הוצא להורג בתלייה ב31- במאי , 1962 בבית הכלא ברמלה . גופתו נשרפה והאפ ֶ ר פוזר בים מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל . זו הייתה הפעם היחידה שבישראל הוצא ל ּ ֹוע ַ ל עונש מוות . תעודה קטעים מנאום התביעה במשפט אייכמן כשאני עומד לפניכם , שופטי ישראל , ללמד קטיגוריה על אדולף אייכמן , אין אני עומד יחידי . א ִ תי במקום זה ובשעה זו , ניצבים כאן שישה מיליון קטיגורים . אך הם לא יוכלו לעמוד על רגליהם , לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולקרוא כלפי היושב שם : אני מאשים ! כי עפרם נ ֶ עַרם בין גבעות אושוויץ ובשדות טרבלינקה ונשטף בנהרות פולין . קבריהם , אם ִ באו לקבר , פזורים לאורכה ולרוחבה של אירופה . דמם זועק , אך קולם לא יישמע . אהיה על כן אני להם לפ ְ ֶ ה , כשליחה של מדינת ישראל , ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא . [ ... ] צריך היה להגיע למאה העשרים הזאת , כדי לחזות במו עינינו ברצח מסוג חדש : לא עקב התלקחות יצרים רגעית או איפול זמני , אלא מתוך החלטה נחושה ותכנון מושלם ; לא על פי מזימת יחיד אלא בקנוניית פשע אדירה ששותפו בה אלפים , לא כלפי קורבן שרוצחו החליט להעבירו מן העולם אלא כלפי אומה שלמה . [ ... ] הלכה לאיבוד ציוויליזציה שלמה בעלת אורח חיים , צביון ואמונה מיוחדים . נמ ְ חּו ציוני דרך של ההיסטוריה היהודית . הפגיעה הייתה ּבלּבֹו של עם ישראל . ) ג' האוזנר , משפט ירושלים , עמ' ) 326-324 1 נאומו של גדעון ה ָ אּוזנר נחשב לאחד מן הנאומים המ ְ כֹוננים בהיסטוריה של מדינת ישראל . אילו יסודות בחלקי הנאום שלמעלה הם בעלי עוצמה והשפעה מיוחדת ? מדוע ? תעודה חשיבותו של משפט אייכמן מכתב ששלח דוד בן גוריון לחבר והתפרסם בעיתון " דבר" ב27- במאי . 1960 אני רואה חשיבות תפיסתו של אדולף אייכמן ומשפטו בישראל לא כמבצע רב התושייה וכושר המעשה המופלא של אנשי שירותי הביטחון [ ... ] אלא ּבז כּות ְ שהתגלגלה על ידיהם שבבית משפט ישראלי תתגולל כל פרשת השואה , למען יידע ויזכור זאת הנוער בארץ שגדל ונתחנך לאחר השואה ורק הד קלוש מהזוועה ההיסטורית שאין מ ָ ׁשל ָ ּה ) שאין דומה לה ( הגיעה אולי לאזנם עד היום , וגם למען תדע דעת הקהל בעולם . אין לי ספק כי בשירותי הרודנים בארצות השכנות נמצאים נאצים לעשרות ולמאות , גרמנים וערבים , שהשתתפו בימים ההם בטבח היהודים . והם חורשים עכשיו מזימות אלה על עם ישראל בארצו . ויש להזכיר לדעת הקהל בעולם תלמידיהם של מי הם הזוממים בהכחדת ישראל , ומי עוזר להם ביודעים ובלא יודעים . ) ד' בן גוריון , מדינת ישראל המחודשת , כרך שני , עמ' ) 649 1 מה הן המטרות של משפט אייכמן לדברי דוד בן גוריון ? 2 מה ביקש בן גוריון להשיג ביצירת הקשר בין המאבק בנאצים לבין מאבקה של מדינת ישראל על קיומה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר