עמוד:250

תעודה ּכרּוז היסוד של "התנועה לארץ ישראל השלמה 22 , " בספטמבר 1967 ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים העמיד את העם היהודי בתוך תקופה חדשה וחותכת גורל . ארץ ישראל היא עתה בידי העם היהודי , וכשם שאין לנו רשות לוותר על מדינת ישראל כך מצווים אנו לקבל את מה שקיבלנו מידיה : את ארץ ישראל . הננו חייבים בנאמנות לשלמות ארצנו - כלפי עברֹו של העם היהודי וכלפי עתידותיו גם יחד , ושום ממשלה בישראל אינה זכאית לוותר על שלמות זו . גבולות ארצנו כיום הם גם ערובה לביטחון ולשלום - וגם אופקים שלא היו כמותם להתעצמות לאומית כוללת , בחומר וברוח . בתוך גבולות אלה יהיו החופש והשוויון - המונחים ביסודה של מדינת ישראל - נחלת כל התושבים ללא הבדל . העלייה ויישוב הארץ הם שני העיקרים שעליהם ייכון עתידנו . עלייה גדולה מכל תפוצותיו של העם היהודי היא תנאי יסוד לקיום שלמותה וציביונה הלאומי של ארץ ישראל . נעשה את משימותיה ואת אפשרויותיה החדשות של תקופה זו - גורם להתעוררות ותנופה לעם ישראל ולארץ ישראל . החתומים מטה יעשו למימוש העיקרים הללו , והם רואים בהפעלת הציבור למטרה זו ובהתוויית דרכים ואמצעים להגשמתה - תפקיד מרכזי בשעה זו . [ ... ] ) א' נאור , ארץ ישראל השלמה , אמונה ומדיניות , עמ' ) 156 תעודה מתל חי עד אל ֹ ו וֶ מ ֹ ֶרה , מודעה , 2 באוגוסט 1974 האם לא ארע בעבר שחלוצי האומה התעלמו מהוראות חולפות של מוסדות לאומיים ושל ממשלות , ועל ידי כך תרמו להישגים כבדי משקל , שזכו לתודת העם כולו , לרבות מוסדותיו וממשלותיו ? [ ... ] להלן מעט מן המעשים החלוציים שהיה בהם משום אתגר למוסדות לאומיים ולממשלות ישראליות : קיבוץ גבעת ברנר נאחז באדמתו בפסח תרפ"ח ) 1928 ( נגד החלטתה של ההנהלה הציונית . קיבוץ גינוסר התנחל ב-תרצ"ו ) 1937 ( על אף התנגדות פיק"א בעלת הקרקע . עליית המתנדבים לתל חי באביב תר"פ , ) 1920 ( להגנת המקום מפני " לוחמי השחרור" הסוריים נעשתה שלא על דעת מוסדות היישוב , והיו שדרשו את פינוי המתנדבים . אך לולא יוסף טרומפלדור וחבריו , היה חלקו של הגליל העליון ניתק מארץ ישראל . חוט שני עובר מתל חי עד אלון מורה [ ... ] ) מ' פייגה , "גוש אמונים והמפץ הגדול של הזיכרון , " שתי מפות לגדה , גוש אמונים , שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל , עמ' ) 49 תעודה תנועת "שלום עכשיו" תובעת חתירה לשלום , " מכתב הקצינים" לכבוד ראש הממשלה מנחם בגין , א . נ . מכתב זה נשלח אליך על ידי אזרחים המשרתים גם כחיילים ומפקדים בשירות מילואים . לא בלב קל אנו כותבים אליך את המילים הבאות . אולם , בימים אלו , כשלראשונה נפתחים לפני מדינת ישראל אופקים חדשים של חיי שלום ושיתוף פעולה באזור , אנו רואים לעצמנו חובה לקרוא לך להימנע מלעשות צעדים שעלולים להיות בכייה לדורות לעמנו ולמדינתנו . אנו כותבים לך תוך חרדה עמוקה . ממשלה שתעדיף קיום מדינת ישראל בגבולות ארץ ישראל השלמה על קיומה בשלום תוך יחסי שכנות טובים , תעורר בנו הרהורים קשים . ממשלה שתעדיף קיום יישובים מעבר לקו הירוק על חיסול הסכסוך ההיסטורי והשכנת מערכת יחסים נורמלית באזורנו , תעורר אצלנו סימני שאלה לגבי צדקת דרכנו . מדיניות ממשלה שתגרום להמשך השליטה על מיליון ערבים , עלולה לפגוע באופייה היהודי-דמוקרטי של המדינה ותקשה עלינו את ההזדהות עם דרכה של מדינת ישראל . אנו מודעים לצרכיה הביטחוניים של מדינת ישראל ולקשיים העומדים בדרך לשלום . אולם יודעים אנו כי ביטחון אמת יושג רק עם בוא השלום . כוחו של צה"ל הוא בהזדהות חייליו עם דרכה של מדינת ישראל . [ ... ] אנו קוראים לך לבחור בדרך השלום ולחזק בכך את אמונתנו בצדקת דרכנו . 348 חתימות מרץ , 1978 ) צ' רשף , שלום עכשיו , ממכתב הקצינים ועד השלום עכשיו , עמ' ) 14-13 1 מהן התפיסות של חותמי "מכתב הקצינים" בנוגע למאפייניה של מדינת ישראל בעיניהם ? 2 מהו הקשר בין שלום לביטחון בעיני חותמי המכתב ? האם אתם מסכימים לכך ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר