עמוד:247

ג . תנופת פיתוח בירושלים - בעקבות מלחמת ששת הימים החלה המדינה לפתח שכונות חדשות בירושלים , ונבנו בהן דירות מרווחות ומודרניות . בני שכונת מוסררה קיוו כי גם תנאי הדיור בשכונתם , שחדלה להיות שכונת גבול - ישופרו , וגם הם יזכו לרווחה . אך לאכזבתם , בתיהם לא נכללו בתכנית הבנייה העירונית החדשה . ד . פערים במערכת החינוך - נתונים שהתפרסמו העידו על השתלבות מועטה והישגים נמוכים של תלמידים בני עולים מארצות האסלאם במערכת החינוך . נתונים אלה לי ּ ּו את תחושות הקיפוח . על פי ממצאים בשנים , 1964-1963 למדו במערכת החינוך רק 27 % מהתלמידים בני 17-14 שמוצאם מעדות המזרח . בשנת 1970 הסתמנה מגמה של עלייה במספרם , ובבתי הספר כבר למדו 45 % מהם - אבל כמחציתם היו עדיין מחוץ למערכת החינוך . ה . מחאה אזרחית בעולם - בשנות ה60- התעוררה מחאה אזרחית במדינות אירופה ובארצות הברית . בנוסף למחאת " הפנתרים השחורים" בארצות הברית , פרץ בצרפת מרד הסטודנטים , והופיעה התנועה הפמיניסטית . ישראל לא השתתפה בתהליכים אלה בשנות ה , 60- אבל המחאה האזרחית העולמית המאורגנת חלחלה בהדרגה לתודעה החברתית בישראל והשפיעה עליה . בהשפעת המחאה של " הפנתרים השחורים , " הקימה ראש הממשלה גולדה מאיר את " ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה , " וזו החלה לעבוד באפריל . 1971 בנוסף התקבלו החלטות בנושאים שנידונו תקופה ארוכה , כמו למשל : העלאת סכומי הלוואות לזוגות צעירים , ביטוח אבטלה , ( 1973 ) תכנית ביטוח נכּות , ( 1974 ) והענקת קצבאות ילדים החל בילד הראשון . ( 1975 ) המודעּות שהתעוררה בציבור לבעיות בחברה בהשפעת פעילות " הפנתרים השחורים" עודדה אותם להתארגנות פוליטית . חברי התנועה החלו להשתלב במרכזי הכוח הפוליטיים של המדינה כדי להרחיב את פעילותם והשפעתם . בבחירות להסתדרות בספטמבר 1973 התמודדו גם " הפנתרים השחורים , " ולאחר שרשימת המועמדים שלהם זכתה בבחירות נבחרו נציגיהם למוסדות ההסתדרות . " הפנתרים השחורים" התמודדו גם בבחירות לכנסת השמינית , שנערכו בדצמבר - 1973 אך לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה . בחירות אלה נערכו בצל התוצאות של מלחמת יום הכיפורים - ובשל המצב הביטחוני שוב נדחקו הצידה השאלות החברתיות והכלכליות . כך הלכה ופחתה ההתעניינות בתנועה ובבעיות שהציגה , ופעילותה הלכה והידלדלה . תעודה ּכרּוז מהפגנת "הפנתרים השחורים , " 23 באוגוסט 1971 לאזרחי הדפוק - אתה דפוק לא מפני שנולדת , חלילה , דפוק . אלא מפני שדופקים אותך . נניח שאתה פועל שחור יליד עיראק , תימן או מרוקו , ואב למשפחה מרובת ילדים . אפשר לנחש , פחות או יותר , את העבר שלך . רק הגעת לארץ ישראל - זרקו אותך למעברה . קיבלת שכר ניצול וחמור ביותר : את פירות עבודתך אכלו הם - מנהלי העבודה , בעלי המפעל , ה ּ ֹוסים ִ . עד היום הם מתפארים בבניית המדינה , בסלילת כבישים [ ... ] הם כיום בעלי התפקידים הבכירים במדינה שאתה בנית - ואתה - הפועל האמיתי , ה ּ ֹונה ֶ האמיתי - נשארת דפוק . בסופו של דבר , הרי לא עלית לארץ ממוסקבה או מלנינגָרד . אז מה פתאום שתקבל דירה נורמלית . ) ס"ש שטרית , "או שהעוגה לכולם , או שלא תהיה עוגה , " ! המאבק המזרחי בישראל , עמ' ) 154 1 מה ביקשו מנסחי הּכרּוז להביע , ובאיזו דרך ? תעודה השפעת ההפגנות של "הפנתרים השחורים , " ויקטור ׁשם ֵ טוב ויקטור שם טוב , חברת מפ"ם , כיהן בתפקיד שר הבריאות בממשלה שהייתה בראשותה של גולדה מאיר . דבריו נאמרו בריאיון ב8- באוקטובר . 1982 [ ... ] אני זוכר שההפגנות של הפנתרים המחישו לממשלה שכל המדיניות של מיזוג העדות וצמצום הפערים לא השיגה את מלוא מטרתה . במשך שנים היינו סבורים שהעוני בישראל , להבדיל מעוני במדינות אחרות , הוא עוני מיובא , אשר העולים מארצות המצוקה הביאו אותו במזוודותיהם . זה לא היה עוני שהחברה הישראלית יצרה אותו , וחשבנו שהציונות וישראל הפגנה של תנועת "הפנתרים השחורים" נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה , כיכר מלכי ישראל , תל אביב , 14 בנובמבר 1974

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר