עמוד:244

לחזרה ולדיון . 1 במה ייחודה של העלייה מארצות המערב ? התייחסו לגורמי הדחיפה לעלייה ולדרך שבה נקלטו העולים במדינת ישראל . . 2 מה היו הקשיים שעמדו לפני היהודים שביקשו לצאת מברית המועצות בשנות ה ? 70- הסבירו את המדיניות שנקטו שלטונות ברית המועצות כלפי היהודים . . 3 מדוע הוחלט להעלות את יהודי אתיופיה בשנות ה , 70- ומה היו הקשיים הייחודיים בקליטתם בישראל ? . 4 אילו שינויים חלו במדיניות הקליטה בישראל ? הדגימו כיצד התבטאו שינויים אלה אצל קבוצות העולים השונות . . 5 מה היו המאפיינים הייחודיים של העולים מברית המועצות בשנות ה ? 90- כיצד הם השפיעו על תהליך קליטתם ? מבזק העלייה מחב ֶ ר המדינות בשנות ה90- הושפעה מקריסת ברית המועצות ומריבוי גילויי האנטישמיות . העולים בחרו להגיע דווקא לישראל בשל חוק ה ׁ בּות שְ , בזכות קרובי משפחה שכבר חיו בישראל ומפני שארצות הברית הגבילה את ההגירה אליה ב . 1989- מספרם הגדול של העולים שהגיעו לישראל בשנות ה90- העמיד אתגר גדול למוסדות האחראים לקליטת העלייה . רבים מבין העולים שהגיעו בשנות ה90- אינם יהודים על פי ההגדרה הדתית ההלכתית , מה שגרם להקמת אולפני גיור . ההטבות שהוענקו לעולים עוררו מתיחות חברתית ביניהם לבין שכבות חברתיות ותיקות בישראל . נטייתם של העולים לשמר את התרבות הרוסית ביטאה את עקרון הרב-תרבותיות , אך עוררה מתיחות ביניהם לבין הישראלים הוותיקים . וחוגים המקנים לילדיהם את השפה והתרבות הרוסית . בצד המתבדלים העדיפו אחרים , בעיקר הצעירים יותר , להשתלב בתרבות הישראלית ולהיות מעורבים בה , ובו בזמן גם לשמר את התרבות הרוסית . העובדה שהעולים מברית המועצות לשעבר הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר במדינת ישראל מאפשרת להם לקבל את צורכי התרבות , הבידור והמידע שלהם בשפה הרוסית . הפעילות התרבותית בשפה הרוסית מגוונת ביותר : קבוצות תאטרון צעירות העוסקות במשחקי תפקידים וקבוצות אחרות המתארגנות סביב משחקים אינטלקטואליים . להצלחה מיוחדת זכה תאטרון " גשר , " ששחקניו מעלים הצגות ברוסית ובעברית . עיתונים בשפה הרוסית יוצאים לאור , ותחנות רדיו וערוצי טלוויזיה משדרים בשפה זו . מסקר שערך מכון ברנדמן בדצמבר 2006 עולה , שהעולים מברית המועצות לשעבר הם אכן מגזר עצמאי בעל מאפיינים ייחודיים , אך בד בבד ניכרים סימנים של תהליך מהיר של השתלבות וטמיעה ָ , בעיקר בקרב הדור הצעיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר