עמוד:228

תקופת הצ ֶ נע - פיקוח כלכלי וקיצוב כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים הונהג במדינה משטר צ ֶ נ ַ ע , ובמסגרתו הוטל החל באפריל 1949 פיקוח על מחירי המצרכים החיוניים וקיצוב מזון . באמצעות משטר הצנע שאפה הממשלה לחלק בצורה צודקת את האספקה המצומצמת ולהבטיח אספקה של מצרכי יסוד לכל האזרחים . עוד שאפה הממשלה לקצץ בצריכה הפרטית לטובת הוצאות הביטחון והפיתוח , ולפתח ייצור מקומי בתעשייה ובחקלאות . על פי התכנון , תקופת הצנע הייתה אמורה להימשך עד שהמשק יתבסס כלכלית ותלּות המדינה ביבוא תקטן . בימי הצנע קיבלו האזרחים מצרכי מזון מוקצבים לפי פנקסים , פנקסי נקודות , שחולקו להם . כל אחד מהאזרחים היה חייב לערוך את קניית המצרכים בחנות אחת קבועה מראש לכל סוג של מזון : חנות מכולת , חנות בשר , חנות ירקות . כעבור זמן מה הוטל קיצוב גם על הלבשה והנעלה . מדיניות הצנע קבעה תפריט המזון היומי לאדם בריא . תפריט זה כלל את המצרכים הבסיסיים החיוניים לאדם . מכסֹות שונות נקבעו לקבוצות מיוחדות כמו : חולים , ילדים , נשים בהיריון ואימהות מיניקות . תפריט המזון הורכב בסיוע מומחים לתזונה , והוא דמה במרכיביו לתפריט שנקבע בבריטניה ב , 1944- בעת מלחמת העולם השנייה . תחילה התקבל הקיצוב בהבנה , אולם ּבחלֹוף ַ הזמן החלו האזרחים להתלונן . תורים ארוכים ה ff תרכו ליד החנויות שחילקו את המצרכים המוקצבים . החל לפרוח " שוק שחור" - שוק לא חוקי , שבו יכלו אנשים מבוססים יותר לרכוש כמויות גדולות של מצרכים במחירים מופקעים . כך , למשל , מכרו חקלאים ב"שוק השחור" עופות , ביצים וחלב . בנוסף לסחר במוצרים , נמכרו ב"שוק השחור" גם " פנקסי נקודות . " מאפיינים ייחודיים לכלכלת ישראל תכנון הכלכלה של מדינת ישראל , שהוקמה בתוך סערת המלחמה , הביא בחשבון מרכיבים מרכזיים וייחודיים למדינה . מאז הקמתה נדרשה מדינת ישראל להקצות חלק ניכר ממשאביה לביטחון . הוצאות הביטחון - גיוס צבא , הכשרתו , אחזקתו וציודו בנשק מתקדם - היו גבוהות ביותר . גם הבאת העולים וקליטתם חייבה השקעת משאבים רבים בתחומים מגוונים : דיור , תעסוקה , בריאות , חינוך . כדי לממן פעולות אלו נזקקה המדינה לכספים רבים , אך מאזן מטבע החוץ שלה הצביע על גירעון חמור . לכן היה צורך לגייס כספים ממקורות חוץ . סיוע הגיע מיהודי התפוצות ; הם ערכו בארצותיהם מ ַ גּב ְ ִ יֹות למען מדינת ישראל , והכסף שאספו סייע למדינה מאז הקמתה . מקור נוסף היו כספי השילומים מגרמניה ( עמ' . ( 261 הנטל הכלכלי הוטל גם על האזרחים בצורת מ ִ ל ְ ו ֵ וה חובה , וכספי המלווה הזה , שהוטל ב , 1952- נועדו למימון הוצאות המלחמה . קשיים בצמיחה הכלכלית כרזות הסברה למשטר הצנע , שפרסמה הממשלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר