עמוד:216

חוקים חדשים מגדירים את האזרחות במדינה כשנתיים לאחר הקמת המדינה ובעיצומה של העלייה הגדולה נחקק בכנסת חוק ה ׁ ff בּות 5 ) ביולי . ( 1950 חוק השבות התקבל ביום כ' בתמוז , יום פטירתו של הרצל , והייתה לכך משמעות סמלית . עיקרו של חוק זה קובע כי “ כל יהודי זכאי לעלות ארצה . " בחוק יש הגבלה הקובעת כי זכות העלייה תישלל מכל מי “ שפועל נגד העם היהודי , או עלול לסכן את בריאות הציבור או ביטחון המדינה או בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור . " לאישורו של חוק ה ׁ בּות שְ קדמה התלבטות קשה שעסקה בשאלה , האם ראוי לחוקק במדינת ישראל חוק שיש בו העדפה מפורשת של יהודים . החוק התקבל באווירה חגיגית בהסכמת כל המפלגות , ומּפאת ְ חשיבותו הציג אותו לפני הכנסת ראש הממשלה ולא , כמקובל , השר הממונה על ביצועו ( במקרה זה - שר הפנים . ( החוק היה אמצעי להגשמת החזון של קיבוץ העם היהודי בארצו , כפי שנקבע במגילת העצמאות . מבזק בעקבות הכרזת העצמאות ב14- במאי , 1948 הפך היישוב היהודי בארץ ישראל למדינה ריבונית . עם ההכרזה על הקמת המדינה הוגדרו מוסדותיה - "מועצת המדינה הזמנית" ו"הממשלה הזמנית . " ב25- בינואר 1949 נבחרה "האספה המכוננת , " שהייתה על פי חוק לכנסת הראשונה , והיא התכנסה בט"ו בשבט תש"ט . ב17- בפברואר 1949 הושבע חיים ויצמן לנשיא הראשון של מדינת ישראל . דוד בן גוריון הרכיב את הממשלה הראשונה ועמד בראשה . ב5- בדצמבר 1949 הכריז בכנסת כי ירושלים היהודית היא בירת ישראל . בישיבות הכנסת הראשונה היו דיונים שעסקו בשאלת ניסוח חוקה למדינה , והתגלעו חילוקי דעות בנושא . לבסוף הוחלט על חקיקת חוקי יסוד שישמשו בעתיד בסיס לחוקה . מספר חודשים לאחר הקמת צה"ל פורק הפלמ"ח . הקמת צה"ל הבטיחה כי למדינה יהיה רק צבא אחד הנתון למרות ההנהגה המדינית הנבחרת . בספטמבר 1949 נחקק “ חוק חינוך חובה" חינם לכל ילד / ה מגיל 6 עד גיל , 14 וב12- באוגוסט 1953 נחקק “ חוק חינוך ממלכתי . " ב5- ביולי 1950 נחקק “ חוק ה ׁ בּות שְ , " שקבע כי לכל יהודי יש זכות לעלות לישראל . בתיקון לחוק בשנת 1969 נקבע כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר . ב1952- נחקק “ חוק האזרחות , " שקבע כי כל יהודי העולה ארצה יקבל אזרחות ישראלית . מאוחר יותר התברר כי המחוקקים נמנעו מהגדרת המושג “ יהודי , " והתעוררה השאלה “ מיהו יהודי . " ? בתיקון לחוק משנת 1969 נאמר כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר והוא אינו בן דת אחרת . ב1952- נחקק חוק האזרחות , שקבע כי אזרחות ישראלית תוענק באופן אוטומטי לכל יהודי העולה למדינת ישראל מתוקף חוק השבות . החוק גם קבע כי אזרחות ישראלית נרכשת על ידי לידה בארץ או מכוח הישיבה בה . כך קיבלו אזרחות גם התושבים הערבים במדינת ישראל , שכן הם ישבו בה בעת הקמת המדינה . בחוק נקבע גם תהליך התאזרחות של תושבים שאינם יהודים , הרוצים לקבל אזרחות ישראלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר