עמוד:215

כדי להדגיש שירושלים היא בירת ישראל - קיבלה הממשלה את הצעת בן גוריון , להעביר לבירה את כל משרדיה מתל אביב ( אולם משרד הביטחון לא עבר לירושלים . ( גם הכנסת עברה מתל אביב לירושלים למ ׁ ׁשּכנּה ב"בית פרומין . " בישיבות הכנסת הראשונה נידונה שאלת ניסוח חּוקה למדינה . בדיון עלו סוגיות עקרוניות : האם מן הראוי לקבוע חוקה למדינה מיד עם הקמתה ? האם נכון לקבוע חוקה כאשר רק מיעוט מן העם היהודי חי במדינה , או ׁש ֶ מא עדיף להמתין עד שיעלו ארצה מרבית היהודים ? המפלגות הדתיות התנגדו לקביעת חוקה משום שלדעתן חוקה עומדת בסתירה לאמונה הדתית ולהלכה . הן טענו כי חוקה היא מעשה ידי אדם ו"כל חוקה שהיא יציר ּכּפיו ( מעשה ִ ָ ידיו ) של אדם אין מקומה בישראל . " עוד טענו המפלגות הדתיות , כי “ חוקה אין כותבים ] ... [ חוקה מקבלים . חוקה ניתנת מפי הגב ּ ָרה ( ה ָ א ֵ ל . "( הפער בין עמדות הצדדים היה עצום ולאחר דיונים ממושכים הוחלט לחוקק חוקי יסוד בלבד , שישמשו בעתיד תשתית לחּוקת המדינה . תהליך החקיקה של חוקי היסוד נמשך עד היום . חוקי היסוד שחוקקה הכנסת עד כה מגדירים את הסמכויות של רשויות השלטון השונות , כמו “ חוק יסוד : הכנסת , " “ חוק יסוד : הממשלה , " וחוקים השייכים לתחומים אחרים , כמו “ חוק יסוד : צה"ל" ו"חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . " עוד בעיצומה של מלחמת העצמאות הוקם צה"ל , וארגוני המחתרות שולבו בתוכו ( עמ' . ( 115 כעבור חודשים אחדים פורק גם הפלמ"ח . כך הובטח כי למדינת ישראל יהיה רק צבא אחד , הנתון למרותו של פיקוד מרכזי ממלכתי - ההנהגה המדינית הנבחרת , ולא ארגונים צבאיים בעלי עמדות פוליטיות מנוגדות ( עמ' . ( 116 בספטמבר 1949 חוקקה הכנסת חוק חינוך חובה חינם לכל ילד / ה בישראל מגיל שש ועד גיל - 14 ללא הבדל מין , דת ולאֹום . לפני הקמת המדינה היו נתונים מוסדות החינוך בידי גופים פוליטיים ומפלגתיים , ולאחר הקמת המדינה היה צורך להקים מוסדות חינוך ממלכתיים , כלומר לבטל את הזיקה בין בתי הספר לבין המפלגות . ב12- באוגוסט 1953 נחקק חוק חינוך ממלכתי , והוא הבחין בין מוסדות החינוך שהשתייכו לזרם הממלכתי למוסדות החינוך שהשתייכו לזרם הממלכתי-דתי . החרדים הקימו לעצמם מערכת חינוך נפרדת - החינוך העצמאי . משכן הכנסת ב"בית פרּומין" בירושלים מסמלי הריבונות - תעודת זהות , שטרות כסף ובולים הכתובת “ דואר עברי" הודפסה על הבולים הראשונים לפני שהוחלט על שמה הרשמי של המדינה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר