עמוד:145

יהודים עולים במסגרת עלייה מבוקרת בשנות ה50- עלו לישראל יהודי טוניסיה , מרוקו ואיראן במסגרת מדיניות העלייה המבוקרת - עלייה סלקטיבית . קשייה של מדינת ישראל לקלוט עלייה גדולה עם הקמתה , וההבנה כי לא נשקפת סכנת חיים מידית ליהודים בארצות אלה , הובילה לעלייה המבוקרת ( עמ' . ( 218 במהלך העלייה המבוקרת נבחרו המועמדים לעלייה : צעירים , בריאים , בעלי מקצוע ובעלי יכולת לפרנס את משפחותיהם . בהתאם לתפיסה כי יש להתכונן למצב שבו חיי יהודים יעמדו בסכנה , החל תהליך של ריכוז יהודי הכפרים בערים - על מנת להגן עליהם עד למועד עלייתם . בעת הכנתם לעלייה , ניתן טיפול רפואי ליהודים שהיו חולים במחלות מידבקות , והחלמתם הייתה תנאי לעלייתם . לביצוע מדיניות העלייה המבוקרת הוקם באפריל 1950 המוסד לתיאום , שהשתתפו בו ממשלת ישראל והסוכנות היהודית , ותפקידו היה לתאם את הפעילות בענייני עלייה וקליטה . לכל מדינה נשלחו ממּונה על העלייה מטעם הסוכנות ונציגים של משרד הבריאות שהיו בעיקר רופאים . בנוסף , פעלו בארגון העלייה גם ארגונים יהודיים בינלאומיים , ואילו חלקם של היהודים הפעילים בקהילה המקומית - היה קטן ביותר . בשנים 1951-1948 עלו לארץ כ40- אלף יהודים מצפון אפריקה . לאחר מכן התמעטה העלייה מצפון אפריקה והיא התחדשה באמצע שנות ה . 50- תהליך העצמאות של מדינות צפון אפריקה הביא ליציאה מוגברת של מתיישבים אירופים , ועזיבתם ד ְ ּב ְ נה גם את היהודים לנטוש את הארצות האלו . גם תחושת חוסר הביטחון לחייהם הובילה את היהודים לעזוב את מדינות צפון אפריקה . תחושה זו נבעה גם מפעולות אלימֹות של אוכלוסייה מקומית כלפי היהודים , וגם ממדיניות השלטון , שהושפע מן הסכסוך המתמשך בין מדינות ערב לבין מדינת ישראל . הסכסוך הישראלי-ערבי אף הגביר את המתח ביחסים שבין האוכלוסייה המקומית לבין היהודים . ליהודים אמנם היו קשרים הדוקים עם שכניהם הערבים , אך רבים מהם הטמיעו את ערכי התרבות הצרפתית ואת השפה הצרפתית . באמצעות בתי הספר של ארגון כל ישראל חברים ) כי"ח , ) השתלבו היהודים בתרבות הצרפתית וראו עצמם צרפתים . היהודים המתמע ַרּ ב ִ ים חשו כי לא יוכלו לחיות במדינה ערבית עצמאית ששולטות בה השפה הערבית והתרבות הערבית . חלקם היגרו לצרפת והשתקעו בה , אחרים היגרו לקנדה , וחלקם - עלו לישראל . " המוסד" - קיצור של "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים . " "המוסד" הוקם ב1951- והוא גוף המופקד מטעם מדינת ישראל על איסוף מידע , על מחקר מודיעין ואחראי לביצוע פעולות חשאיות מיוחדות מחוץ לגבולות המדינה . ראש המוסד כפוף לראש הממשלה . לאורך השנים הוטלו על "המוסד" תפקידים מיוחדים , כמו איתור פושעים נאצים ( למשל , לכידתו של אדולף אייכמן , עמ' , ( 266 חיסול של פעילי טרור ועזרה לקהילות יהודיות ברחבי העולם בעת מצוקה . כל ישראל חברים ) כי"ח ( - ארגון שהוקם בצרפת בשנת 1860 כדי להגן על זכויותיהם האזרחיות והדתיות של היהודים בארצות מושבם . הארגון פעל למען הפצת השכלה בקרב קיבוצי יהודים ולמען הגברת הפרודוקטיביות של היהודים . במסגרת פעולתו הקים כי"ח מוסדות חינוך רבים ליהודי התפוצות במקומות שונים , כמו בפרס ובארצות צפון אפריקה . בארץ ישראל הקים הארגון את בית הספר " מקווה ישראל" . ( 1870 ) בצרפתית , קיצור שמו של הארגון הוא 'אליאנס . ' עלייה חשאית מארצות האסלאם עליית היהודים מסוריה , מלבנון , ממצרים וממרוקו הייתה במסגרת עלייה חשאית . עלייה זו אורגנה תוך סיכון רב גם של היהודים בקהילה המקומית וגם של מבצעיה : הסוכנות היהודית , " המוסד , " ארגונים יהודיים , ובני הקהילה המקומית . היהודים הוברחו מן המדינות הללו בכל דרך - ביבשה , בים ובאוויר . לעתים התעלמו השלטונות המקומיים מהנעשה , לעתים קיבלו תמורה כספית , ולעתים קיבלו מישראל תמורה באופן אחר - סיוע כלכלי או מדיני . במצרים , לדוגמה , הורע מצבם של היהודים עם הצטרפותה למלחמה בישראל ב15- במאי . 1948 הוטלו הגבלות שונות על כל התושבים במצרים , והחלו לאסור אזרחים . כ 1 , 300- יהודים מתחת לגיל 35 נעצרו באשמת היותם פעילים ציונים או קומוניסטים . יהודים שנחשדו בפעילות ציונית - נאסרו , רכוש רב של יהודים אמידים - הוחרם , וחשבונות הבנק שלהם הוקפאו . בהתפרעויות בערים קהיר ואלכסנדריה שרפו מתפרעים בתי כנסת ובתי עסק של יהודים . למעשי האלימות נגד יהודים סייעו "האחים המוסלמים" ( עמ' . ( 96 במצב זה אורגנה עלייה חשאית של יהודים ממצרים והיא הייתה מלווה בקשיים רבים . לאחר חתימת הסכם שביתת נשק בין ישראל למצרים בפברואר - 1949 התאפשרה גם יציאת יהודים ממצרים , והם הגיעו לישראל דרך איטליה או דרך צרפת , אם כי היה ידוע גם במצרים שיעדם הוא מדינת ֲ ישראל . מצבה של הקהילה היהודית במצרים השתנה החל בינואר 1950 כאשר עלתה לשלטון ממשלת הו ַ ופ ְ ד ( עמ' . ( 152 בתקופה זו השתפר מצבם הביטחוני של היהודים , יהודים שנעצרו שוחררו , והוחזר רכוש שהוחרם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר