עמוד:130

עמים נאבקים לעצמאות כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו במדינות אסיה הפגנות ושביתות נגד השלטון הקולוניאלי . את הפעילות נגד השלטון האירופי הזר הובילו שתי קבוצות : א . משכילים מקומיים - שקיבלו חינוך מערבי וחיו בערי הבירה . המשכילים הקימו מפלגות פוליטיות , שח ְ רתּו על דגלן את חיסול השלטון הקולוניאלי וביססו את פרק ח : המזרח התיכון בצל ֵ הד ֵ קולוניז ַ ציה והמלחמה הקרה עמים וארצות בתהליך של ד ֵ קולוניזציה ועצמאות מדינות אירופה משתלטות על שטחים באסיה ובאפריקה באמצע המאה ה19- ובראשית המאה ה , 20- השתלטו מעצמות אירופה בקצב מהיר על שטחים באסיה ובאפריקה והפכו אותן למושבות שלהן , לקֹולֹוניֹות . תהליך ההשתלטות , שגילוייו המוקדמים היו עוד במאה ה , 16- נקרא קֹולֹוניאליזם . בראשית המאה ה20- היו רוב שטחיהן של אסיה ואפריקה שייכים לקומץ מעצמות אירופיות . השתלטות מדינות אירופה על אזורים באסיה ובאפריקה מקורה בכמה מניעים מרכזיים : א . מניע פוליטי-לאומי - מנהיגי מדינות אירופה ביקשו לבטא את הכוח הפוליטי של מדינותיהם באמצעות השתלטות על שטחים מעבר לים . הם סברו כי מספר המושבות שבשליטת כל מדינה אירופית מעיד על מעמדה הפוליטי ועל יוקרתה הלאומית . לכן התפתח בין מדינות אירופה , שביקשו להגיע לבכורה פוליטית , מירֹוץ אימּפְריאלי - מעין מירוץ תחרותי על אזורי שליטה . ב . מניע כלכלי - במאה ה19- החלה באירופה מהפכה תעשייתית , ומדינות היבשת נזקקו גם לחומרי גלם לתהליך הייצור וגם לשווקים שיקלטו את שפע הת ֹ וצ ָ ִרים והסחורות . חומרי הגלם היו מצויים בשפע באסיה ובאפריקה , ומדינות אירופה ביקשו להשיגם ללא תמורה , ותוך ניצול כוח העבודה הזול במושבות . המושבות אף שימשו מקור תעסוקה וקידום לנציגי השלטון הקולוניאלי - פקידי ממשל , ואנשי צבא שנשלחו מאירופה . במושבות אף ישבו אזרחים אירופים שהגיעו אליהן כדי לבסס את מצבם הכלכלי . יחסם של האירופים אל אוכלוסיית המושבות היה יחס של עליונּות . ילידי המקום נחשבו בעיניהם לנחּותים , ותרבותם - לתרבות נחׁש ֶ לת . האירופים סברו כי ייעּודם הוא לפתח ולקדם את בני אסיה ואפריקה ברוח התרבות המערבית . כך לדוגמה , הבריטים והצרפתים הקימו במושבות בתי ספר , והנהיגו בהם תכניות לימודים דומות לתכניות הלימודים שהיו נהוגות במדינותיהם . אל המושבות , בעיקר במרכז אפריקה ובדרומה , הגיעו מיסיֹונִרים . אלה באו מתוך תחושת שליחּות , וביקשו להטביל לנצרות את התושבים המקומיים . mission מיסיֹונִרים , שפירושה - שליחים בעברית של : הכנסייה שליחות . שמטרתם להפיץ את תורתה ולגייס מאמינים . מקור המושג במילה הלטינית סימני התמערבות בקמרּון , 1885 תושבי המקום בפריטי לבוש מערביים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר