עמוד:123

תוצאות צבאיות , אנושיות ומדיניות למלחמה מלחמת העצמאות נמשכה בהפסקות כ15- חודשים , מ30- בנובמבר 1947 ועד מרס . 1949 במהלכה קמה מדינת ישראל . את תוצאות המלחמה ניתן לבחון בהיבטים שונים . המחיר האנושי שגבתה המלחמה היה כבד ביותר : היישוב העברי , שמנה כ600- אלף נפש בפרוץ מלחמת העצמאות , איבד במהלכה כ 6 , 000- חיילים ואזרחים - אחוז אחד מכלל תושביו . למעלה מ 4 , 000- מן הנופלים היו לוחמים . מן ההיבט הצבאי - בשלב הראשון של המלחמה נלחם היישוב בכוחות צבאיים ערביים לא סדירים ; בשלב השני של המלחמה , מ15- במאי , 1948 נלחמה המדינה בצבאות סדירים של מדינות ע ֲ ָרב . במהלך המלחמה הוקם צה"ל וכוחו הלך והתעצם . חלק מהנשק נרכש ממקורות בחוץ לארץ וחלקו יּוצ ַ ר בארץ , ומספר הלוחמים הלך וגדל . מן ההיבט המדיני - תוך כדי המלחמה קמה מדינת ישראל העצמאית כמדינת העם היהודי . מפת המדינה השתנתה כתוצאה מן הקרבות : בהשוואה לתכנית החלוקה שאישר האו"ם בכ"ט בנובמבר , 1947 הורחבו שטחי המדינה והושג רצף טריטוריאלי בין צפון הארץ לדרומה . בעוד שתכנית החלוקה הקצתה למדינה היהודית רק 14 אלף קילומטרים ְ רבּוע ִ ים מתוך 27 , 000 קמ"ר של ארץ ישראל המנדטורית - הרי שבעקבות המלחמה השתרעה מדינת ישראל על פני 20 , 500 קמ"ר . גם מספר תושביה של המדינה היהודית גדל . במהלך המלחמה עלו למדינת ישראל כ120- אלף עולים . הקמתה של מדינה ערבית נוספת בארץ ישראל , כפי שקבע האו"ם בכ"ט בנובמבר - לא יצאה אל הפועל . המחקר מן הזיכרון הקולקטיבי הישראלי - מלחמת מעטים מול רבים הנחיתות האובייקטיבית בארבעת השבועות שבין פלישה להפוגה הראשונה , היא שיצרה את התודעה הסובייקטיבית ואת הזיכרון הקולקטיבי הישראלי של מלחמת מעטים מול רבים , זיכרון שבסיסו במציאות שהשתנתה בתוך תקופה קצרה . [ ... ] חילות המשלוח הערביים , ובייחוד הליגיון , לא היו בנויים למלחמה ממושכת ונתקלו בקשיים לוגיסטיים גדלים והולכים . תלּותן של מדינות ערב בבריטניה בכל הנוגע לאספקת נשק , תחמושת וח ֲ ל ָ פ ִ ים הייתה מוחלטת , והְדבקּות הבריטית באמברגו שהכריזה מועצת הביטחון על משלוח ציוד לחימה למזרח התיכון פגעה קשות בצבאות הערביים . ישראל , לעומת זאת , הכינה מבעוד מועד ציוד לחימה בנקודות כינוס , שמהן הועבר ארצה לאחר הפלישה , ופיתחה דרכים יעילות לעקיפת האמברגו . יחסי העוצמה באמצעי לחימה ביבשה ובאוויר התאזנו כבר בתקופת ההפוגה הראשונה , ונ ָ טּו שוב לטובה צה"ל למן ההפוגה השנייה . איכותו של הציוד הישראלי הייתה טובה יותר , ויתרונו של צה"ל בכוח אדם על פני חילות המשלוח וכוחות העזר שגייסו מקרב הפלסטינים נשמר כל תקופת המלחמה . ) י' גלבר , קוממיות ונ ּ ּב ַ ה - ישראל , הפלסטינים ומדינות ערב , , 1948 עמ' ) 470 1 ההיסטוריון יואב גלבר טוען בספרו "קוממיות ונ ַּ ּבה" כי "הניתוח המציאותי של יחסי הכוחות אינו משנה את התחושה הסובייקטיבית . " למה כוונתו ? 2 מה לדעתו גרם לזיכרון הקולקטיבי הישראלי בנושא של מלחמת מעטים מול רבים ? שלבי מלחמת העצמאות . 1 בין המהלכים המדיניים למהלכים הצבאיים שהתרחשו במהלך מלחמת העצמאות ישנה זיקה . הדגימו והסבירו את הדוגמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר