עמוד:121

הישגים לצה"ל במבצעים צבאיים בדרום ובצפון ההנהגה של מדינת ישראל ראתה בהמשך ההפוגה - סכנה . צבאות מדינות ערב המשיכו לשהות בתחומי המדינה והכוננות הממושכת הכבידה מאוד על המדינה . משה ׁשָ ֵרת , שר החוץ , טען כי ההפוגה היא בבחינת " מלחמת התשה" עבור המדינה שזה עתה קמה . באמצע אוקטובר 1948 החלו קרבות בחזית הדרום ובחזית הצפון והם הובילו להכרעה במלחמה . א . בחזית הדרום : הדיון המתוכנן של העצרת הכללית של האו"ם בתכנית ברנדוט , והחשש שֶָ מא תכנית זו תאושר והנגב ייקרע ממדינת ישראל הובילו להחלטת הממשלה לפ ְ נֹות לחזית הדרום ולפרוץ לנגב . בן גוריון חזר והבהיר כי יש להילחם על הנגב : " אין תחליף לנגב מבחינה ציונית" - לא רק חלקו הצפוני אלא הנגב כולו . בלילה שבין 15 ל16- באוקטובר החל מבצע יואב בחזית הדרום . בקרבות נגד הצבא המצרי במסגרת מבצע זה הצליחו הלוחמים לחבר את הנגב המנותק אל מדינת ישראל ולכבוש את באר שבע . במהלך מבצע יואב ּוְ תר כוח מצרי שהיה באזור ּכיס פלּוג ַ 'ה . ב . בחזית הצפון : בעת ריכוז הכוחות בחזית הדרום תקף קא וְ קג'י , מפקד " צבא ההצלה , " את קיבוץ מנָרה שבצפון . צעד זה הוביל למבצע חיָרם שהחל ב22- באוקטובר . 1948 במהלך המבצע סולקו יחידות צבא ההצלה והצבא הלבנוני מן הגליל , וצה"ל השתלט על הגליל כולו . צה"ל חדר לדרום לבנון וכבש 14 כפרים ערביים . מבצע יואב - נקרא על שם "יואב , " כינויו של יצחק דובנו , ממפקדיה הבולטים של ה"הגנה" שנפל בהגנה על קיבוצו , נגבה . מבצע חיָרם - נקרא על שם חיָרם מלך צֹור , אשר בבעלותו היו 20 ערים בגליל שקיבל במתנה מהמלך שלמה ( מלכים א , ח . ( 11 הכרעת המלחמה ותוצאותיה מבזק בתיווך האו"ם החלה ב11- ביוני 1948 ההפוגה הראשונה במלחמה והיא נמשכה ארבעה שבועות . צה"ל ניצל את ימי ההפוגה לתכנון המשך מהלכי המלחמה , לקליטת לוחמים ולאימונם , ולהצטיידות בנשק . בימי ההפוגה הראשונה הועברה לירושלים אספקה , נסללה דרך ּ בְרמה והחלו עבודות להנחת צינור מים לירושלים . בימי ההפוגה הראשונה התרחשה פרשת האנייה אלטלנה ובלטה בה מנהיגותם של דוד בן גוריון - שביקש למנוע את קיומם של שני צבאות במדינת ישראל הריבונית , ושל מנחם בגין - שקרא לחברי האצ"ל לנצור את נשקם , ובכך מנע מלחמת אזרחים . ההפוגה הראשונה הסתיימה לאחר ארבעה שבועות ביוזמה התקפית של מצרים , ב9- ביולי . 1948 אז החלו קרבות שנמשכו עשרה ימים ובהם נבלמו הצבאות של מדינות ערב . ב19- ביולי 1948 החלה ההפוגה השנייה שאותה קבעה מועצת הביטחון של האו"ם . מועצת הביטחון הודיעה כי בכוונתה להגיע להסכם מדיני בין הצדדים הלוחמים ואיימה בהטלת סנקצ ְ יֹות על מי שיפ ֵ ר את ההפוגה . בעת ההפוגה השנייה רצחו שלושה חברי "חזית המולדת" - קבוצה קיצונית של לח"י בירושלים - את הרוזן ּ ּוְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם , מכיוון שהתנגדו לתכניותיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר