עמוד:118

" פרשת אלטלנה" גורמת לפילוג בעיצומה של ההפוגה התרחש אירוע , שלימים הוענק לו השם " פרשת אלטלנה . " כחודש לאחר הקמת המדינה הביא האצ"ל באנייה אלטלנה נשק ועולים . האצ"ל דרש כי חלק מן הנשק יועבר ללוחמיו בירושלים - שם המשיך הארגון להתקיים בנפרד גם לאחר הקמת צה"ל , וחלק אחר יועבר לחברי האצ"ל שגויסו לצה"ל . בן גוריון לא הסכים לכך , ודרש כי כל הנשק יועבר לצה"ל . מסירת הנשק שהובא לידי אצ"ל באנייה אלטלנה הייתה עלולה להעיד על מצב , שלפיו במדינת ישראל הריבונית פעלו שני צבאות נפרדים . ב20- ביוני 1948 ירדו חלק מנוסעי האנייה אלטלנה בחוף כפר ויתקין , וחלק מן הנשק נפרק שם . כאשר הגיעה האנייה אל חוף תל אביב , עזבו חברי האצ"ל לשעבר את יחידותיהם בצה"ל והחלו להתרכז בסמוך לחוף . פיקוד האצ"ל התמיד בסירובו למסור את הנשק לצה"ל , ובן גוריון , שראה בסירוב מרד בסמכות השלטון האזרחי והצבאי , פקד להפגיז את האנייה - אף שידע כי עלולים להיות נפגעים בנפש . עשרה חברים מהאצ"ל נהרגו בהפגזה בחוף תל אביב ועשרות נפצעו . במצב זה , שבו הייתה עלולה לפרוץ מלחמת אזרחים , הורה מנחם בגין לחברי האצ"ל לנצור את נשקם ולהיכנע . מאוחר יותר הכריז בן גוריון כי התותח שירה באלטלנה הוא " תותח קדוש" שמנע פילוג בעם והוכיח לכול כי הצבא אינו גוף פוליטי . אולם , לא הכול הסכימו עם הכרזתו . " פרשת אלטלנה" הפכה לעניין סבוך ּוטעּון ְרג ׁ ֹות ְֵַ וויכוח המתמשך בין המפלגות בישראל . האנייה אלטלנה - האנייה נשאה את כינויו הספרותי של זאב ז'בוטינסקי , מי שהקים את המפלגה הרביזיוניסטית ב . 1922- ז'בוטינסקי חתם על חלק מיצירותיו בכינויו הספרותי , "אלטלנה . " כדי לבחון אם דרך בורמה מתאימה למעבר שיירות , עלתה קבוצת לוחמים מחטיבת הראל לירושלים באותו מסלול ב1- ביוני . 1948 בנוסף , נבחנה האפשרות של נסיעת כלי רכב בדרך הזאת , והתברר כי המעבר לרכב קשה במיוחד . מחוסר ּ ב ְֵ ָרה הוחלט להעביר בדרך בורמה אספקה לירושלים . כלי רכב מן השפ ֵ לה הגיעו עם אספקה לירושלים עד ְֵֵ ית סּוסין . מכאן הועמסה האספקה על בהמות משא או הועברה בידי אנשים אל מכוניות שהגיעו מכיוּון ירושלים . אפילו תותחים הועברו לירושלים בדרך זו . כדי להקל על המעבר בדרך בורמה החלה סלילת הדרך . העבודה נעשתה ְְֵ חסּות החׁש ֵ כה תוך אבטחה כבדה של העובדים . זמן רב שימשה דרך בורמה מעבר בלעדי מן השפלה לירושלים . בד בבד עם סלילת הדרך החלו עבודות להנחת צינור מים שנועד לספק מים לתושבי ירושלים . האנייה אלטלנה עולה באש , 22 ביוני 1948 האנדרטה לזכר חללי האנייה אלטלנה , תל אביב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר