עמוד:111

החששות שהועלו בישיבת מנהלת העם בשאלת ההכרזה על הקמת המדינה נבעו מכמה סיבות : הידיעה על הפלישה הצפויה של צבאות מדינות ערב , המחסור בציוד צבאי - נשק ותחמושת , ועמדת ארצות הברית . על מחייב ֵ י ההכרזה השפיעו כמה גורמים : הנשק שהגיע מצ'כוסלובקיה וביטא את תמיכת ברית המועצות , כוח ההתמודדות והלחימה של היישובים , ההיענות של הציבור לצווי הגיוס , ובואם של אנשי גח"ל ומח"ל . מנהלת העם החליטה בישיבתה כי בהכרזה על הקמת המדינה לא יצויינו גבולותיה . מתוך היענות לחוגים הדתיים כללה ההכרזה את המושג "צּור ישראל . " בעת הדיון במנהלת העם על הכרזת המדינה הותקף גוש עציון , וב14- במאי נכבש . ביום שישי , ה באייר תש"ח 14 במאי , 1948 בשעה ארבע אחר הצהריים - הכריז בן גוריון במּוזאֹון תל אביב על הקמת מדינת ישראל . דקות ספורות לאחר הכרזת המדינה הכירה בה ארצות הברית , וכעבור שלושה ימים גם ברית המועצות . לחזרה ולדיון . 1 חוקרים רואים בשלב הראשון של מלחמת העצמאות שלב של מלחמה בין אזרחים , שלחמו בו כוחות צבאיים לא סדירים . ואילו בשלב השני - שלב של מלחמה בין מדינות שהתאפיין בעיקר בהיותו מלחמה בין צבאות סדירים . א . מי הם הכוחות הלוחמים בשני הצדדים בשלב הראשון ומי הם הכוחות הלוחמים בשלב השני ? ב . מהם היתרונות שהיו לכוחות הלוחמים בשני הצדדים ? ומהם הקשיים שאתם היו עלולים להתמודד כוחות אלו ? . 2 השלב הראשון של מלחמת העצמאות התחיל ב30- בנובמבר , 1948 למחרת החלטת החלוקה של האו"ם , והסתיים ב14- במאי עם הכרזת העצמאות . א . מהם המאפיינים העיקריים של שלב זה עד חודש מרס ? 1948 ב . כיצד השפיעו הקשיים שהתגלו בתקופה שעד מרס 1948 על עמדת ארצות הברית ? ג . שלב המלחמה שהחל באפריל התאפיין במתקפה צבאית . תארו אירועים מרכזיים שקרו במהלכו והסבירו במה חשיבותם . . 3 ההחלטה על הקמת המדינה בעיצומה של מלחמה - היא אחד מאירועי המפנה ְ בתהליך הקמת מדינת ישראל . א . מה היו החששות והקשיים שליוו צעד זה ? ב . מה היו הנימוקים בעד ההכרזה ובעד העיתוי שנקבע לה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר