עמוד:108

ד . מדברי משה שרת ) שרתוק ( בישיבת מ ִ נ ְ ה ֶ ל ֶ ת העם , 12 במאי 1948 המגעים האחרונים שלנו עם אנשי מחלקת המדינה היו מ ְ לּווים א ִ יּומ ִ ים מצ ִ ד ִ ָ ם . אמנם האיומים החריפים ביותר לא הושמעו באוזנינו , אלא הגיעו אלינו בעקיפין . [ ... ] דווקא בשיחה האחרונה עם מ ְַ ׁשל לא נשמעו איומים ישירים , אבל היו אזהרות . [ ... ] לעיניהם האסון העתיד לבוא אם תפרוץ מלחמה של ממש והם רואים עצמם מ ְ צּווים לעשות הכול כדי למנוע את הדבר . ההכרזה על העצמאות היא שתמיט את האסון , והדרך לעכב אותה היא על ידי הטלת משטר של שביתת נשק . השיחה ארכה שעה וחצי . אמרתי כי כל הזמן התאמצתי להבין את עמדת ארצות הברית משום החשיבות הרבה שאנו מייחסים לגורם זה ומשום רצוננו בידידות עם אמריקה . [ ... ] במהלך השיחות גדלה דאגתנו לעמדת ארצות הברית וגבר ה ַ ס ָ פ ֵ ק אם נוכל להגיע ללשון משותפת עמה . ) מ' שרת , בשער האומות , 1949-1946 עמ' ) 227-226 1 באילו מילים מאפיין שרת את אופי ההתייחסות של מחלקת המדינה האמריקנית להכרזת המדינה ? 2 כיצד מסביר שרת את חשיבות העמדה האמריקנית בשאלת הכרזת המדינה ? ה . מדברי יגאל ידין , קצין המבצעים של ה"הגנה , " בישיבת מ ִ נ ְ ה ֶ ל ֶ ת העם , 12 במאי 1948 יגאל ידין הוזמן לישיבה על ידי דוד בן גוריון ּכעד מומחה . אינני נכנס לבעיה אם תהיה פלישה או לא . אנחנו דנים כל הזמן בעניינים מתוך הנחה שהפלישה בוא תבוא . יש להניח , על יסוד האינפורמציה שלנו , שהדבר הוא ּבג ֶ ֶדר ודאי . התוכניות שלנו לקראת הפלישה הן פשוטות . כל הכוח שיש לנו וכל הנשק שיש לנו - עלינו לרכזם באותם המקומות העלולים לשמש ׂשֵדה מערכה בקרב הראשון . [ ... ] הכוחות הסדירים של הארצות השכנות על ציודם ונשקם - יש להם ברגע זה יתרון . ואולם שיקול האפשרויות לא יכול להיות כאן רק שיקול צבאי של נשק נגד נשק ויחידות נגד יחידות , שכן אנחנו חסרים את הנשק הזה והמשוריינים הללו . השיקול הוא באיזו מידה עשויים האנשים שלנו להצליח בכוח ה ַ מ ֹ ָרל שלהם , והתוכניות וה ַ ט ַ ְקטיָקה ִ שלנו להתגבר על כוח האויב . במקרים מסוימים מצאנו שלא המספר וה ַ פ ֹרׁ מ ַ צ ְ יה ) המערך הצבאי ( קובעים , אלא דבר אחר . אבל מבחינה אובייקטיבית ) מבחינת מספר הלוחמים וכמות הנשק ( אין ספק כי יש לו לאויב יתרון גדול ברגע זה . כוחות האוויר שלנו לעומת כוחות האוויר של האויב - בכלל אינם בגדר השוואה . אין לנו כוחות אוויר . האווירונים טרם הגיעו . ייתכן שעוד יספיקו להגיע ביום המכריע , אלא שאינני תומך יתד וָ תי בכך ) אינני סומך על כך . ) אולם גם אז , אם תפ ְ על ְ נ ָ ה הארצות השכנות את הכוח שלהן , לא יהא מקום להשוואה . האווירייה של הארצות הללו מונה פי 150-100 מהכוחות שלנו . [ ... ] אם לסכם בבהירות , הייתי אומר ברגע זה שהסיכויים שקולים מאוד . ואם לכ ְ ֵ נּות יתר , הייתי אומר - שהיתרון שלהם גדול אם אמנם יעלה כל הכוח הזה ויילחם בנו . ) נ' לורך , קורות מלחמת העצמאות , עמ' ) 229-228 1 מהי תמונת המצב הצבאי שהציג יגא ֵ ל ידין בישיבה ? 2 במה לדעתו יתרון הצד היהודי ? ו . מדברי ישראל גלילי , רמ"א ה"הגנה , " בישיבת מ ִ נ ְ ה ֶ ל ֶ ת העם , 12 במאי 1948 ישראל גלילי הוזמן לישיבה על ידי דוד בן גוריון ּכעד מומחה . הבעיה של אפשרות ההתמודדות שלנו עם כוחות צבאיים סדירים של המדינות השכנות תלויה בהתגברות על המרחק והתגברות על השריון . דרוש לנו חיל אוויר יותר רציני [ ... ] יש מטוסי קרב מצוידים בתותחים ובפצצות אבל הם עדיין בחוץ לארץ [ ... ] אנו נמצאים במצב מר מאוד בנוגע לגורם הזמן אם ההתנגשויות תהיינה בתחומי השבוע הקרוב , מצבנו יהיה חמור מאוד [ ... ] האם שביתת נשק לשלושה חודשים כדאית ? אם אנו עומדים לפני פלישה ודאית של חמש מדינות . [ ... ] בתחום הבעיות הצבאיות [ ... ] הרי אני סבור , בלי להיכנס לתחום המדיני , ששביתת נשק הייתה לנו לתועלת גדולה ותביא לנו יתרון רב , אבל אין לנתק בעיית שביתת נשק מתנאים מדיניים מכשילים . [ ... ] ) נ' לורך , קורות מלחמת העצמאות , עמ' ) 229 1 לדעת גלילי , במה שביתת נשק עשויה להועיל ליישוב ? 2 לדעת גלילי , במה שביתת נשק עלולה להזיק ליישוב ? המחקר מן המתנגדים להכרזה על הקמת המדינה בדיון במרכז מפא"י , 12 במאי 1948 [ ... ] מכל דיוני המרכז בתקופה ההיא , ׁשַקצ ְ ָרנים ִ רשמו אותם בקפדנות והם שמורים היטב בארכיון מפלגת העבודה שבבית ברל - דווקא הפרוטוקול של הישיבה ההיסטורית ההיא היה ח ָ ס ֵ ר ברובו הגדול . [ ... ] [ ... ] מעדויות בעל פה עולה , כי אחד מהמשתתפים בדיון , דוד רמז , היה בדעה כי יש לדחות את הכרזת העצמאות ; הוא ביקש שלא ל ְ ה ַ מ ֵ ר על כל היש ולא לסכן בכך את התקווה הלאומית . משתתף אחר , פנחס לוביאניקר ) לבון , ) הציג בשם המתנגדים להכרזה מיִדית ִ טיעונים ריאל-פוליטיים , שהדגישו במיוחד את מעמדה של ארצות הברית באגן הים התיכון . [ ... ] תמוהה העובדה שבפרוטוקול שנשמר לא מצאנו אף לא אחד מדברי ההתנגדות . הדבר גרם ל ְִ רינּון ) הופצו שמועות ( כי מישהו מן המתנגדים או מתומכיהם דאג לכך שהדברים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר