עמוד:107

תעודה הדיון בשאלת עיתוי הכרזת המדינה א . מדברי משה שרת ) שרתוק ( לג'ורג' ס' מרשל , מזכיר המדינה האמריקני , 8 במאי 1948 אנחנו עומדים על סף הגשמת התקווה של מאות על מאות שנים - לפני גמר ביצועו של מפעל אשר שלושה דורות השקיעו בו את מאמציהם . אנו מרגישים כי הדבר ממש לפנינו - עלינו רק להושיט יד ולקחתו . זוהי הזדמנות בלתי חוזרת בדברי ימים של עם . ניתן את הדין לפני ההיסטוריה היהודית אם נסכים לדחייה כלשהי בלי שיהא לנו ביטחון כי הדבר קום יקום לאחר הדחייה . ממשלת ארצות הברית לא עזרה לנו להקים את המדינה - היא עמדה לימיננו רק על ידי הצבעתה בעצרת , ואנו מעריכים זאת מאוד-מאוד ולעולם לא נשכח את הדבר . אבל את המלחמה שהייתה לנו בארץ עשינו לבדנו וללא עזרה . כאשר ביקשנו נשק - לא ניתן לנו ; ביקשנו הדרכה צבאית ואף זו לא ניתנה ; אפילו לוחות ברזל לׁש ְ ְ רגּון האבטובוסים לא קיבלנו . [ ... ] הגענו למה שהגענו בכוחותינו אנו בלבד . עכשיו אין לפנינו שאלה של השגת עזרה מארצות הברית . קיימת רק שאלה של מניעת הפרעה . ארצות הברית באה עכשיו להפריע על ידי התוכנית שלה להקמת המדינה היהודית . [ ... ] אנו נדרשים לדחות את העצמאות במו ידינו . אנו נדרשים להסכים לשלטון זמני שייקרא " משטר ההפוגה הזמני" - דבר שאין לו ז כ ֵ ֶ ר בהחלטת העצרת . ) מ' שרת , בשער האומות , 1949-1946 עמ' ) 228-227 ב . מדברי ג'ורג' ס' מרשל למשה שרת ) שרתוק 8 , ) במאי 1948 כל מה שאמרת נחקק בזיכרוני . אני מבין היטב את משקל הנימוקים האלה . לא לי לייעץ לכם מה עליכם לעשות . אבל דווקא כאיש צבא רצוני לומר לכם : אל תסמכו על היועצים הצבאיים שלכם . הם עכשיו שיכורי הצלחה לאחר הניצחונות שנחלו ) כוונתו לניצחונות במשמר העמק , בטבריה , בצפת ובדרך לירושלים . ) מה יהיה אם תבוא פלישה ממושכת ? האם אתם מביאים בחשבון איך זה יחליש אתכם ? [ ... ] אם התברר כי צדקתם ) תוכלו להדוף את הפלישה ( ותקימו את המדינה היהודית - אהיה מאושר . אבל זוהי אחריות חמורה מאוד . ) מ' שרת , בשער האומות , 1949-1946 עמ' ) 228 שאלות לתעודות א ו-ב 1 באיזה נימוק מנסה מ ְַ ׁשל לשכנע את ׁשֵרת לדחות את ההכרזה על הקמת מדינה ? 2 באילו נימוקים דוחה ׁשֵרת את עמדת ארצות הברית ? 3 מהי הבקשה שמ ַ פ ְ נ ֶ ה שרת למרשל ומה תוכלו להסיק מכך על מידת נחישותו של שרת בשאלת הכרזת המדינה ? ג . מדברי דוד בן גוריון בישיבת מ ִ נ ְ ה ֶ ל ֶ ת העם , 12 במאי 1948 הזמן בוער ; הוא בוער משני טעמים : א . מפני סכנת הפלישה שיכולה להיות בכל רגע . יכול להיות שבמידה ידועה היא כבר החלה . ההתקפה של הלגיון על גוש עציון אפשר לקרוא לה פלישה . הסכנה מחייבת פעולה ולא רק מצד אנשי הביטחון ; ב . מפני התאריך של 14 במאי . בווין ) שר החוץ הבריטי ( הקדים את התאריך וביום שישי בבוקר מוכרח לבוא משהו . מה שלא יבוא , מחייב פעולה . ) ז' שרף , שלושה ימים , עמ' ) 61 ואם לראות את הדברים כמו שהם , לא " אילו היה , " אלא כמו שהם , הרי לדעתי , אנו עומדים בפני מערכה קשה וצריכים להיות מוכנים לאבדות קשות , גם במקומות , גם באנשים וגם בהזדעזעויות ציבוריות קשות בתוך כל היישוב . [ ... ] [ ... ] לּו היה לנו כל זה [ נשק ואמצעי לחימה ] והיינו יכולים להנחית מכה חזקה בראשית הפלישה - היינו יכולים לערער את ה ַ מ ֹ ָרל של הערבים . אבל בינתיים עלולים לפלוש לארץ . [ ... ] [ ... ] היריב שלנו הצבאי אינם ערביי ארץ ישראל . וכאשר מדברים על שביתת נשק בינינו ובין ערביי ארץ ישראל - הרי המדובר הוא על שביתת נשק של הכוח היהודי עם ג ַ בָרא ְקט ִ יל ָ א [ גורם חסר ערך ] ולא עם הכוח החזק ) מדינות ערב שעמדו לתקוף את מדינת ישראל . ) והחזקים - הם יקבלו בינתיים נשק מאנגליה ) והם מקבלים ממנה נשק ( והם יקנו נשק ממקורות אחרים . אם אפילו יהיה " אמ ֶ ְ ּב ְ רג וָ " ) צו ממשלתי האוסר לשלוח נשק וציוד ( מאמריקה , הם יקנו נשק במקומות אחרים . ואנחנו יודעים שהם קונים נשק במקומות שאנחנו קונים . הם יסדרו את כוחותיהם , כי איש לא יתערב במדינות עצמאיות , ואנחנו נהיה כבולים . העלייה תהיה כבולה והבאת נשק תהיה כבולה ואולי גם יטילו פיקוח על הייצור שלנו . [ ... ] שביתת נשק מחייבת פיקוח על כל הדברים האלה . פירוש הדבר הזה - שהלוחם היריב ידיו חופשיות בהחלט ואנחנו כבולים . כבולים גם במובן המדיני . אינני רואה שום יתרון בשביתת הנשק . [ ... ] [ ... ] השאלה היא האם רואים אנו אפשרות ריאלית לעמוד לפני פלישה או לא ? וכאשר אני צריך לסכם את זה בפסוק אחד , התשובה היא - על ידי הגדלת כוח האדם , על ידי גיוס בארץ ובחוץ לארץ ואימונים ואפשרות של הגדלת הציוד ) קצת על ידי ייצור בארץ וחלק עוד יותר גדול על ידי כך שנעביר מה שרכשנו לארץ . ) אנחנו יכולים לעמוד ולהכריע , לא בלי א ֲ בד וָ ת והזדעזעויות קשות , שיש להכשיר לזה את היישוב . [ ... ] מה שאני אומר הוא : המצב קשה ומלא סכנות [ ... ] ואף על פי כך , עם הערכים המוסריים והתנאים של הפעלה מכ ְ ַ וונ ֶ ת של כוח האדם והגדלה של ציוד - יש לנו כל הסיכויים , מתוך אבדות והזדעזעויות קשות , להכריע . ) ד' בן גוריון , מבחר תעודות , ) 1963-1947 ( עורכת : י' רוזנטל , עמ' ) 25-23 1 מדוע לדעת בן גוריון יש להכריז על הקמת המדינה ? 2 באילו נימוקים דוחה בן גוריון את ההצעה לשביתת נשק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר