עמוד:102

מבצע נחשון - מפ ְ נה במלחמה חלק מתכנית ד היה מבצע נחשון , שהחל ב3- באפריל 1948 ונמשך עד 16 באפריל . מטרת מבצע נחשון הייתה פריצת הדרך לירושלים והסרת המצור מעל העיר , כלומר - מעבר מהגנה ּפסיב ָ ִ ית למתקפה יזומה . לשם כך גויסו 1 , 500 חברי " הגנה" מכל החזיתות . במבצע נכבש הכפר הערבי קסטל , ונהרג עּבד אל-קאדר אל-חסייני , מפקד הכוח הערבי בזירת ירושלים . מותו פגע קשות ברוחם של הלוחמים הערבים . כנראה השפיע הפילוג בין הכוחות הערבים על הישג זה של ה"הגנה : " קאּוקג'י , מפקד צבא ההצלה , העדיף באותה שעה לתקוף בקיבוץ משמר העמק כדי לפתוח לכוחותיו את הדרך לחיפה - ולא נענה לקריאתו של עּב ַ ְ ד אל-קאדר אל-חסייני מצבא " הג'יהאד הקדוש" לסייע לו . התקפת קאּוקג'י על משמר העמק החלה ב4- באפריל , 1948 אך כוחותיו נהדפו . בהתערבות הבריטים הושגה הפוגה בקרבות , והבריטים אף סייעו בפינוי הנשים והילדים מן הקיבוץ . ב13- באפריל 1948 ּבחסּות ְ ההפוגה הועברו למשמר העמק כוחות של הפלמ"ח ואלה הצליחו להדוף את מתקפת כוחותיו של קאּוקג'י . החוקר יונה בנדמן מציין , כי איגֶרת המודיעין הבריטי שהתייחסה לאפריל 1948 העריכה כי " המוראל הערבי שקע בעקבות נפילתו של עּב ַ ְ ד אל-קאדר אל-חסייני , הישגי היהודים בכביש ּ ּבאּב אל-ואד ַ ( שער הגיא ) - ירושלים , והמפלה שספג " צבא ההצלה" בפיקודו של קאוקג'י בקרבות משמר העמק . " בעקבות מבצע נחשון נפרצה לזמן מה הדרך לירושלים , ואל העיר הגיעו שלוש שיירות גדולות עמוסות אספקה ותחמושת . במבצע נוסף , מבצע הְראל , 21-15 ) באפריל , ( 1948 הגיעו לירושלים עוד שתי שיירות גדולות ובהן מאות משאיות שנשאו אספקת מזון חיונית לתושבי העיר הנצורה . תושבי ירושלים קיבלו את פני השיירות בשמחה , בהתרגשות ובהכרת תודה . האספקה שקיבלו הייתה נחוצה להם כאוויר לנשימה וחילצה אותם מסּכנת רעב . במסגרת מבצע הראל הובאו לירושלים גם לוחמים ותחמושת , ונכבשו כפרים ששכנו על הדרך לירושלים . בעיצומו של מבצע נחשון ב9- באפריל 1948 התרחש אירוע שהטביע את חותמו על הסכסוך בין שני העמים . דיר יאסין , כפר ערבי ממערב לירושלים , שמנה כ600- תושבים ושלט על הדרך לירושלים , הותקף בידי חברי האצ"ל וחברי לח"י . הם השתלטו על הכפר והרגו רבים מתושביו . מספר ההרוגים אינו ברור , ועל פי מקורות שונים הוא נע בין 100 ל254- בני אדם . התקפה זו גרמה זעזוע קשה בקרב הערבים והגבירה את בריחתם המבוהלת של רבים מהם מן האזורים שכבשו היהודים . מבצע נחשון - נקרא על שם נחשון בן עמינדב , נשיא שבט יהודה , שהיה על פי הסיפור המקראי הראשון שחצה את ים סוף ביציאת מצרים . ז . הטלת מצור על ערים ערביות . ח . פעולות כיבוש בשטח האויב . ) מתוך : ארגון ההגנה - האתר הרשמי ( 1 מה היו היעדים שהציבה תכנית ד ? 2 מה היו דרכי הפעולה שהוצגו בפקודה להשגת יעדים אלו ? מיינו אותן לפעולות הקשורות בחיזוק כוחו של היישוב , ולפעולות הקשורות במלחמה בערבים . 3 מה תוכלו ללמוד מן הפקודה על המדיניות כלפי הבריטים וכלפי הערבים במרס ? 1948 חיילי חטיבת הפלמ"ח "הראל" לאחר כיבוש הקסטל , אוקטובר 1948 לוחמי גוש עציון מתפללים בעמדת ירי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר