עמוד:95

בשלב הראשון של המלחמה כללו הכוחות הלוחמים בצד היהודי את חברי המחתרות ובעיקר - אנשי ה"הגנה , " ובהם כוחות החי"ש - חיל השדה של ה"הגנה" ( עמ' ( 49 והפלמ"ח ( עמ' . ( 60 המתגייסים לכוחות אלה היו מתנדבים מכיוון שעדיין לא קמה מדינה ריבונית . עד מאי 1948 הקימה ה"הגנה" תשע חטיבות . ב1- ביוני 1948 הוקם צה"ל - צבא הגנה לישראל , וארגון ה"הגנה" שימש לו תשתית . צה"ל הוא הצבא של מדינת ישראל הריבונית והגיוס לצה"ל נקבע כשירות חובה ולא היה עוד התנדבותי - כמו למחתרות ( עמ' . ( 115 עם חיילי צה"ל נמנו אנשי גח"ל - גיוס חוץ לארץ . הם גויסו בידי ה"הגנה" באירופה , במחנות המעצר בקפריסין , וממדינות צפון אפריקה . רבים מהם לא ידעו עברית כאשר גויסו לצה"ל ונשלחו מיד לאחר חיּולם - לחזית . בנוסף התגייסו לעזרת צה"ל גם אנשי מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ , שרובם הגיעו מארצות הברית . מח"ל כלל כ 3 , 000- מתנדבים בעלי מקצועות צבאיים שתרמו לבניית החילות החדשים של צה"ל . מרביתם שירתו בחיל האוויר . כוח ייחודי במלחמת העצמאות היה הגדנ"ע - גדודי הנוער . הגדנ"ע היה מסגרת קדם-צבאית , והצטרפו אליה בני נוער לפני גיל גיוס . הרצון להיָרתם למהלכי המלחמה גרם לצעירים רבים בני 17-16 להתנדב לפלמ"ח ולחי"ש . לעתים נטלו חברי הגדנ"ע הצעירים חלק גם בלחימה ; כך היה בעיקר בירושלים . בד בבד עם הגידול בכוח הלוחם ובצורכי המלחמה גדל המחסור בציוד צבאי . מקור מרכזי וחשוב להצטיידות בנשק היה הֶרכ ff מצ ֵ 'כ ֹ ֹו ְ לֹובקי ַ ה ָ , מדינה שהייתה נתונה להשפעת ברית המועצות . ברית המועצות נתנה את הסכמתה לסיוע שהושיטה צ'כוסלובקיה למדינת ישראל . משלוח הנשק הראשון מצ'כוסלובקיה הגיע כבר באפריל . 1948 בעזרת הרכש מצ'כוסלובקיה צוידו חיילי צה"ל בנשק קל ובתחמושת . הרכש כלל גם מטוסי קרב , אך חלקם התגלו ּכֹלא ּכ ׁשִ יִרים . אספקת הנשק מצ'כוסלובקיה הייתה כל כך משמעותית עד שבן גוריון טען כי בלעדיה היישוב לא היה יכול להמשיך במלחמתו . פעולות ֶרכ שִ נוספות של נשק וציוד צבאי נערכו באירופה - שם נותר ציוד צבאי ממלחמת העולם השנייה . כך נרכשו באיטליה , בצרפת ובבלגיה טנקים , תותחים ועודפי תחמושת . פעולות רכש בעיקר של מטוסים נערכו בחשאי גם בבריטניה , ומטוסים שנרכשו שם סייעו לבניית חיל האוויר הישראלי . המחקר מן מדוע מכרה צ'כוסלובקיה נשק למדינת ישראל ? הסיבה המכרעת ליוזמת סיוע זו ) שנמשכה עד )! 1951 הייתה משבר כלכלי , שנגרם עקב המעורבות הסובייטית בניהול ענייני הכלכלה והחוץ של צ'כוסלובקיה . במצוקתם הציעו הצ'כים אמצעי לחימה לכל גורם במזרח התיכון שיכול היה לשלם במזומן ובמטבע זר מערבי , שחסר להם לרכישת חומרי גלם מחוץ לגוש המזרחי . הלקוחות הראשונים של אמצעי הלחימה הצ'כיים היו דווקא ממשלות סוריה ומצרים , אלא שהתברר כי יכולת התשלום הישראלית , בדולרים ובמזומן , טובה בהרבה מזו הערבית ; וכן התברר שהמצרים חוששים לשנות את הסטנדרטים הבריטיים של הנשק בצבאם . היתרון הישראלי בשוק הנשק הצ'כי נבע מזרם הדולרים שמקורותיו היו יהודי ארצות הברית . ב1948- היו הכנסות האוצר הצ'כי מהיצוא הצבאי לישראל בין רבע לשליש מכלל הכנסותיו במטבע זר . ) א' עמיצור , "יחסי הכוחות ומוכנות למלחמה , " בתוך : מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט , דיון מחודש , חלק א , עורך : א' קדיש , עמ' ) 93 1 מה הניע את ממשלת צ'כוסלובקיה לעסוק במכירת נשק לכל גורם במזרח התיכון ? 2 מדוע העדיפה ממשלת צ'כוסלובקיה את מדינת ישראל על פני מדינות ערביות ? אימוני גדנ"ע בירושלים , 1 באוקטובר 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר