עמוד:93

לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון שמואל דותן כותב : "הסתייגותה של ממשלת בריטניה מן הדין וחשבון של הריסון ומסקנותיו מכאן , ופרסומו של הדין וחשבון בארצות הברית מכאן , גררו את הבית הלבן למעורבות רבה יותר מכפי שביקש בתחילה . מעורבות זו לא תצטמצם בשאלת העקורים , אלא תחול גם על שאלת עתידה המדיני של ארץ ישראל . " ( המאבק על ארץ ישראל , עמ' ( 302 א . מה הרקע לשליחותו של הריסון ומה הציע בדּוח שחיבר ? ב . הציגו דוגמאות למעורבות האמריקנית בשאלת ארץ ישראל . מה היו מניעיה ומה חשיבותה ? ג . שמואל דותן טוען כי עד סוף ימיו האמין ּבו ֵ וין ִ שארצות הברית הכשילה את מדיניותו בארץ ישראל . מדוע ? . 2 ב"תנועת המרי העברי" נכללו כל ארגוני המחתרת ביישוב . א . תארו את המאבק שניהלה תנועת המרי נגד בריטניה . ב . מה היו התוצאות המידיֹות ומה היו התוצאות ארוכות הטווח של המאבק ? . 3 יש הטוענים , כי החרפת מאבקו של היישוב בבריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה הובילה לתכנית החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר . 1947 א . ציינו את התחומים שבהם נאבק היישוב בבריטים ותארו את דרכי המאבק שלו . ב . בחרו שני אירועים מרכזיים , המבטאים לדעתכם את ההסלמה ביחסי שני הצדדים , ותארו אותם . מדוע לדעתכם אירועים אלה הם אירועים מרכזיים ? ג . כיצד הגיבו הבריטים על פעולות היישוב בתקופה שעד החלטת כ"ט בנובמבר ? ד . מה דעתכם על הטיעון המוצג בפתח השאלה ? נמקו . . 4 ההיסטוריונית אביבה חלמיש טוענת כי לאחר מלחמת העולם השנייה נועדה ההעפלה לשמש בראש ובראשונה כמנוף להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . א . הסבירו טיעון זה . הוסיפו עוד יעדים שביקשה ההעפלה להשיג . ב . פרשת אקסודוס נחשבת לאירוע מרכזי במאבק ההעפלה . מה היו המניעים של הבריטים בגירוש המעפילים ? ג . מהו הקשר בין האירועים : פרשת אקסודוס , ועדת אונסקו"פ , ותליית הסרג'נטים ? . 5 הפרק נקרא : "הדרך אל כ"ט בנובמבר : " 1947-1945 א . בחרו אירועי מפתח בדרך אל כ"ט בנובמבר , והסבירו במה חשיבותם לדעתכם . ב . חוקרים טוענים שהחלטת כ"ט בנובמבר היא פרי אינטרסים פוליטיים של המעצמות . מדוע ? ג . מבחינים בין תהליכים ארוכי טווח שהשפיעו על הצבעת המדינות בצד נסיבות השעה . הדגימו כל אחד מן ההיבטים הללו והסבירו מה הייתה השפעתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר