עמוד:91

כמה גורמים משפיעים על ההצבעה באו"ם המציאות הפוליטית של ימי המלחמה הקרה השפיעה על קבלת החלטת כ"ט בנובמבר . העמדה המדינית הזהה של שתי המעצמות היריבות בעת ההצבעה באו"ם הייתה מעוגנת באינטרסים פוליטיים ואסטרטגיים מנוגדים : א . ארצות הברית - חיזקה את מעמדה במזרח התיכון עם היחלשותה של בריטניה , והבינה כי אסור לה להפקיר את המזרח התיכון להשפעה סובייטית . סבלם של ניצולי השואה ומאבקם לעלות לארץ ישראל הועלו שוב ושוב על ידי יהודי ארצות הברית לפני הממשל ויצרו לחץ ציבורי במיוחד לקראת הבחירות שבהן נזקק טרומן לקולות היהודים . ב . ברית המועצות - הרחיבה בתקופה זו את אזורי השפעתה במזרח אירופה וגם היא ביקשה לחדור למזרח התיכון . לכן הדגיש נציגּה באו"ם את הזדהותה עם סבלם של היהודים בעת השואה ( עמ' . ( 86 ברית המועצות סברה שתוכל לחזק את השפעתה בארץ ישראל בעזרת מפלגות הפועלים של היישוב - שראתה בהן בעלות ברית , ובעזרת ההתיישבות השיתופית - שראתה בה ביטוי ליסודות אידאולוגיים משותפים . על עמדת המדינות בהצבעה באו"ם בעד הצעת החלוקה , השפיע גם תהליך התפתחות הבית הלאומי . התפתחותו מבחינה פוליטית , כלכלית והתיישבותית הבהירה כי היישוב כבר פועל כמו " מדינה בדרך" וביכולתו לנהל מדינה ריבונית . יש הטוענים כי נסיבות השעה השפיעו על ההצבעה בעד תכנית החלוקה : ההיחשפות לאסון של העם היהודי בשואה עוררה רגשי הזדהות במדינות שונות עם העם היהודי . נוספו על כך - מצבם הקשה של הניצולים במחנות העקורים ומאבקם העיקש לעלות לארץ ישראל . המתנגדים לטענה זו סוברים כי השואה ובעיית העקורים רק סייעו להסברה הציונית ולא השפיעו על ההצבעה באו"ם . תעודה מדברי דוד בן גוריון על תכנית החלוקה , 3 בדצמבר 1947 [ ... ] זה מהימים הגדולים ביותר בהיסטוריה שלנו . אמנם קוצצו שאיפותינו וגם ההתחייבויות הבינלאומיות שניתנו לנו : צומצם השטח , ירושלים נעשתה בינלאומית . כמעט לא ניתנו לנו הרים , למעלה מ30- נקודות ) שלנו ( בשטח הערבי , הגבולות רעים מבחינה צבאית ופוליטית . אבל [ ... ] קיבלנו רוב חוף הים , רוב העמקים , רוב מקורות המים בצפון , רוב השטחים הריקים , שני ימים ) ים תיכון וים סוף , ) הכרת עצמאות על ידי רוב העולם , כל הדמוקרטיות , על ידי אמריקה ורוסיה גם יחד . [ ... ] עם קביעת משטר בינלאומי בירושלים וסביבותיה והפרדתה מהמדינה היהודית , אין ירושלים פוסקת להיות לעם העברי מה שהייתה מימי דוד המלך ועד היום הזה : לב העם היהודי ועיר מ ְׂ ש ֹ ֹו . היא לא נקבעה כבירת המדינה היהודית - אבל הייתה ותישאר לנצח בירת האומה היהודית , מרכז העם היהודי כולו , בין זה שבארץ ובין זה שבגולה . [ ... ] בירושלים יש להשכין את כל המוסדות העולמיים והארציים של היהודים , את מוסדות הסוכנות והתנועה הציונית [ ... ] את מוסדות כנסת ישראל [ ... ] עלינו להפוך את ירושלים למרכז מדעי , אמנותי , תרבותי וחינוכי ליהדות העולם כולו . [ ... ] ) ד' בן גוריון , מן היומן , עמ' ) 12-11 1 מה הם היתרונות ומה הם החסרונות של תכנית החלוקה לדברי בן גוריון ? 2 מהו מעמדה של ירושלים לפי תכנית החלוקה וכיצד רואה בן גוריון את מעמדה ? תעודה ליל כ"ט בנובמבר ברחובות ירושלים ּפסקה מספרו של עמוס עוז , "סיפור על אהבה וחושך . " הסופר מתאר במבט מרחוק את זיכרונותיו כילד שחווה את שמחת ליל כ"ט בנובמבר בירושלים . מקור זה מופיע תחת הכותרת "תעודה , " אך הוא לא נכתב בעת האירועים אלא במבט מרחוק . ואחר כך היו ברחוב עמֹוס ) רחוב בירושלים ( ובכל כרם אברהם ובכל שכונות היהודים ריקודים ודמעות , ודגלים הופיעו , וסיסמאות כתובות על יריעות בד , ומכוניות צפרו בכל כוח צופריהן , ו"שאו ציונה נס ודגל , " ו"פה בארץ חמדת אבות , " ומכל בתי הכנסת בקעו קולות השופר , וספרי תורה הוצאו מתוך ארונות הקודש ונסחפו אל מעגל הרוקדים , ו"אל יבנה הגלילה" ו" ׁ שּוּו , ה ַ ּביטּו ּ וראּו / מה גדול היום הזה [ ... ] , " וזרים התחבקו ברחובות ונישקו זה את זה בדמעות , [ ... ] ועל שיריוניות הצבא הבריטי טיפסו חוגגים משולהבים ונֹוס ְ סּו ) הניפו ( עליהם את דגלי המדינה שעדיין לא קמה , אך הלילה הוחלט שם בלייק ֶ סאקסס , שמותר יהיה לה לקום . [ ... ] אבל אבא שלי אמר לי כששוטטנו שם , בליל העשרים ותשעה בנובמבר , 1947 אני רכוב על כתפיו בין מעגלי הרוקדים והצוהלים , לא כמבקש ממני אמר לי זאת אלא כיודע וכקובע את ידיעתו במ ַ סמ ְ ְ רֹות ) בנחָרצּות ( אמר אבי , אתה רק תסתכל ילד שלי , אתה רק תסתכל היטב-היטב בן , בשבע עיניים תסתכל בבקשה בכל זה , כי את הלילה הזה ילד אתה כבר לא תשכח עד אחרון ימי חייך , ועל הלילה הזה אתה עוד תספר לילדים , לנכדים ולנינים עוד הרבה אחרי שאנחנו לא נהיה פה . ) ע' עוז , סיפור על אהבה וחושך , עמ' ) 405-404

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר