עמוד:90

ג . גבולות - הגבולות בין המדינות היו ארוכים , צרים ומפותלים והיא חולקה לשלושה גושים שביניהם מעברים צרים . ד . אוכלוסייה ערבית - בגבולות המדינה היהודית הייתה אוכלוסייה ערבית . הערבים תושבי ארץ ישראל ונציגי מדינות ע ֲ ָרב הכריזו כי ייאבקו בכוח לסיכול ההחלטה . הוועד הערבי העליון אף הכריז על שביתה של שלושה ימים . למחרת ההצבעה באו"ם , ב30- בנובמבר , החלה מלחמת העצמאות ביִרי על נוסעי אוטובוס יהודי שהיה בדרכו מנתניה לירושלים סמוך לשדה התעופה לוד ( היום , נמל התעופה בן גוריון . ( שישה מנוסעי האוטובוס נהרגו . בכך באה לידי ביטוי התגובה הערבית ששללה את החלטת כ"ט בנובמבר . עוד לפני ההצבעה באו"ם , באוקטובר , 1947 החליטה הליגה הערבית כי אם יצביע האו"ם בעד תכנית החלוקה , היא תרכז צבא מתנדבים בגבולות ארץ ישראל . ואכן שבועיים לאחר החלטת כ"ט בנובמבר החליטה הליגה הערבית שהתכנסה בקהיר לשלוח לוחמים מתנדבים לארץ ישראל ( עמ' . ( 96 בתגובה להחלטת האו"ם , הודיעה ממשלת בריטניה כי לא תחּב ֵ ל במימוש ההחלטה אך לא תשתף פעולה עם ועדת הביצוע של האו"ם . ממשלת בריטניה הנחתה את הממשל האזרחי ואת הצבא והמשטרה לא להתערב בכל מה שיתרחש בארץ ישראל בעקבות החלטת כ"ט בנובמבר . עוד הודיעה בריטניה , כי המנהל האזרחי הבריטי בארץ ישראל יחדל לפעול ב15- במאי , 1948 וכוחות הצבא הבריטי יתפנו עד 1 באוגוסט . 1948 גילויי שמחה ביישוב עם היוודע תוצאות ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 מפה : 15 תכנית החלוקה , כ"ט בנובמבר 1947 . 1 בחנו את גבולות המדינה היהודית לפי תכנית החלוקה . שערו אילו קשיים צפויים למדינה היהודית כתוצאה מגבולות אלה . . 2 מה מעמדה של ירושלים על פי תכנית החלוקה ? שערו מה היו השיקולים להחלטה זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר