עמוד:69

לחזרה ולדיון . 1 שיתוף הפעולה הצבאי , המודיעיני והכלכלי בין היישוב לבריטניה בזמן במלחמת העולם השנייה תרם להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה . א . מה היו המניעים של היישוב לשיתוף הפעולה עם הבריטים ? ב . הדגימו גילויים של שיתוף פעולה בכל אחד מן התחומים : התחום הצבאי , התחום המודיעיני , התחום הכלכלי . כיצד פעולות אלה גרמו להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה ? . 2 בתקופת מלחמת העולם השנייה המשיך היישוב להיאבק למען עלייה והתיישבות . א . מה היו הנימוקים למאבק בבריטים ? ב . הדגימו גילויים של המאבק בנושאי עלייה והתיישבות . כיצד פעולות אלה גרמו להתבססות היישוב ולקידומו לקראת הקמת המדינה ? . 3 טוענים כי "תכנית בילטמור" מעידה על מפ ְ נה שחל בתנועה הציונית . א . מהן החלטות תכנית בילטמור ? איזה מפנה בדרכה של התנועה הציונית מבטאת התכנית ? ב . מדוע החליטה התנועה הציונית לנסח את תכנית בילטמור בעיצומה של המלחמה ? מבזק בשנות המלחמה המשיכה ממשלת בריטניה לבצע את מדיניות "הספר הלבן" והטילה הגבלות על ההתיישבות , על רכישת הקרקעות ועל העלייה . שני אירועים הקשורים להעפלה היו לסמל המאבק על העלייה בשנות המלחמה : פרשת האנייה ּפטִריה ַ , ( 1940 ) ופרשת האנייה סטרּומה . ( 1942 ) בתחום ההתיישבות - הוקמו בשנות המלחמה 45 יישובים חדשים . לאחר הניצחון הבריטי באל-עלמיין ַ שינתה בריטניה את מדיניותה כלפי היישוב . בריטניה הפסיקה לתמוך בפלמ"ח והוא ירד למחתרת . בפברואר 1944 הכריז מנחם בגין , מפקד האצ"ל , על מרד בבריטניה וחבריו החלו לפעול נגד גופים שביצעו את מדיניות "הספר הלבן : " מבנים ומוסדות ממשלתיים של בריטניה . ממשלת המנדט ערכה חיפושים אחרי חברי מחתרת ואחרי נשק בלתי לגאלי וביצעה מאסרים והגליות . מספר חברי לח"י היה מועט וחבריו נרדפו על ידי הבריטים . הם היו מבודדים ביישוב בגלל אופי פעולותיהם . בפברואר 1942 נורה למוות אברהם שטרן - "יאיר" - מפקד לח"י . לח"י פעל בדרך של טרור אישי . בן גוריון וחברי הנהלת הסוכנות ראו במעשי האצ"ל ולח"י ניסיון של מיעוט לכ ּ ֹות את דעתו על היישוב , ובחודש דצמבר 1944 החל הסזֹון ועורר מחלוקת קשה בקרב חברי ה"הגנה" וביקורת שלילית ביישוב . תכנית בילטמור ( 1942 ) דרשה הקמת מדינה לאחר המלחמה ; עלייה חופשית לארץ ישראל ; וניהול העלייה , ההתיישבות וחיי הכלכלה בארץ ישראל על ידי הסוכנות . הוועד הפועל הציוני אישר את תכנית בילטמור והיא נקראה "תכנית בילטמור-ירושלים . " התכנית צ ִ יינה מפ ְ נה בפעילות הציונית - מרכז הפעילות הציונית עבר מאירופה לארצות הברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר