עמוד:59

חטיבה יהודית לוחמת מוקמת בצבא הבריטי באוגוסט , 1944 כחמש שנים לאחר פרוץ המלחמה , כאשר היה ברור כי המלחמה מתקרבת אל סיומה , החליטה ממשלת בריטניה על הקמת הּבִריגדה היהודית , חטיבה יהודית לוחמת ) חי"ל ( במסגרת הצבא הבריטי . אף שההחלטה התקבלה באיחור , הייתה חשיבותה הלאומית רבה . 5 , 500 לוחמי הבריגדה לחמו תחת דגל לאומי . הבריגדה ביטאה את השתתפות העם היהודי במלחמה באויב הנאצי . חיילי הבריגדה התארגנו במהירות במצרים , ומשם יצאו לצפון איטליה , שם נערכו קרבות במרס-אפריל , 1945 אך השתתפותם של חיילי הבריגדה בלחימה הייתה מועטה . מפגש מרגש במיוחד התקיים בין חיילי הבריגדה לבין היהודים הניצולים באירופה . חיילי הבריגדה הזדעזעו למראה הניצולים וִ למׁש ְ מע עדויותיהם , והניצולים שאבו עידוד וכוח מן החיילים מארץ ישראל . חיילי הבריגדה היו מעין "גשר חי" בין היישוב לבין הניצולים . יחידים מן היישוב מתגייסים לצבא הבריטי בצד התנגדותה להקמת חטיבה יהודית לוחמת הייתה בריטניה מוכנה לעודד התגייסות של יחידים מן היישוב לצבא הבריטי . ואכן , גברים ונשים מן היישוב התגייסו כיחידים ליחידות שונות בצבא הבריטי . חלק מן המתגייסים שולבו בחיל הח ּפָ ִרים וביצעו עבודות ּ ב בְ צ ּ ִרים , ואחרים נשלחו לחזית בצרפת , או נשלחו למצרים , שהיה בה בסיס גדול של הצבא הבריטי . בהדרגה התגייסו יחידים לחילֹות אחרים בצבא הבריטי : חיל האוויר , חיל התותחנים , יחידות הנדסה ורפואה ויחידות תובלה . כ30- אלף מתושבי היישוב התנדבו לשרת ביחידות השונות של הצבא הבריטי , כ 3 , 000- מביניהם היו נשים שהתנדבו לשרת בחיל הע ֵ זר הבריטי לנשים ושימשו בתפקידי אחיות , נהגות , פקידות , מחסנאיות , טבחיות ועוד . שיתוף פעולה צבאי , מודיעיני וכלכלי בין היישוב לבין בריטניה בריטניה דוחה הצעה להקמת יחידה יהודית לוחמת כשפרצה המלחמה הציע היישוב לממשלת בריטניה להקים ּבְ ִריגדה יהודית - חטיבה יהודית לוחמת בתוך הצבא הבריטי . ממשלת בריטניה סירבה לאשר את ההצעה משיקולים צבאיים ומדיניים : א . בריטניה לא שיערה שתזדקק לעזרת היישוב . באותו שלב הייתה המלחמה עדיין בראשיתה והתרחשה הרחק מן המזרח התיכון . ב . הבריטים סברו כי אם יסייעו להקמת צבא יהודי , עלולים להיפגע גם קשריהם עם העולם הערבי וגם ביצוע מדיניות " הספר הלבן . " בריטניה רצתה לשמור על איזון ביחסיה עם היהודים ועם הערבים וביקשה למנוע מצב שיחייב אותה לגמול בעתיד ליישוב על השתתפותו במלחמה . כרזה הקוראת לנשים להתגייס לחיל העזר של הצבא הבריטי סמל הבריגדה חיילי הבריגדה ענדו תג יחידה בעברית ובאנגלית , ואת סמל הבריגדה - מגן דוד צהוב על רקע צבעי הדגל העברי . קריאה להתגייס לחטיבה היהודית הלוחמת - לבריגדה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר