עמוד:34

רכישת קרקעות בארץ ישראל , 1936-1921 . 1 באיזה אזור בולטת רכישת הקרקעות של ההון הפרטי ובאיזה אזור בולטת רכישת הקרקעות של ההון הלאומי ? . 2 שערו , מדוע לא נרכשו עד 1936 אדמות בנגב בהשקעת ההון הלאומי ? . 3 מה ניתן להסיק מן הנתונים על מקורות המימון לרכישת קרקעות בארץ ישראל בשנים ? 1936-1921 מפה : 9 קרקעות בבעלות יהודית , 1936 . 1 איזה תהליך מבטאות המפות ? מה היו הגורמים שהשפיעו על תהליך זה ? ) היעזרו גם בפרק ג . 2 ) . באילו אזורים הייתה רכישת הקרקעות צפופה ? הסבירו מה גרם לכך . . 3 באילו אזורים הייתה רכישת הקרקעות דלילה ? הסבירו מה גרם לכך . מפה : 8 קרקעות בבעלות יהודית , 1920

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר