עמוד:32

גוש מפלגות הפועלים כלל את "הפועל הצעיר , " "פועלי ציון , " אחדות העבודה , ומפא"י . גוש מפלגות המרכז והימין כלל את "ברית הציונים הכלליים" והמפלגה הרביזיוניסטית . גוש המפלגות הדתיות כלל את "המזרחי" ו"הפועל המזרחי . " לגדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור , שהוקם ב1920- הייתה מטרה לאומית - בניין הארץ , ומטרה חברתית-מעמדית - הקמת ק ֹ ומּונה כללית . גדוד העבודה התפרק כשבע שנים לאחר הקמתו בהשפעת מחלוקות פנימיות . בדצמבר 1920 הוקמה "ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל" - מסגרת-על כלכלית , פוליטית וחברתית . ההסתדרות טיפלה בזכויות העובדים ובבעיות לאומיות ומעמדיות . היא הכשירה פועלים לעבודה , סיפקה שירותי בריאות ואף שימשה גוף מעסיק מרכזי . ההסתדרות יזמה גם פעולות חינוך , תרבות וספורט . ביישוב נוצרו שני מחנות חברתיים : פועלים ובורגנים , בעלי השקפת עולם סוציאליסטית בצד בעלי הון פרטי . בין המחנות החברתיים נתגלעו מחלוקות בשאלות שונות : מיהו "האדם החדש" - עובד האדמה היצרני או הסוחר ? האם ארץ ישראל תיבנה באמצעות ההון הפרטי או רק באמצעות ההון הלאומי ? היכן יושקע ההון הלאומי ? האם תקום בארץ ישראל חברה סוציאליסטית-ׁשִ וויומנית או חברה ליברלית-קפיטליסטית ? תהליך התפתחות היישוב הוביל את שני המחנות להכיר בצורך בשיתוף פעולה בין ההון הלאומי להון הפרטי . ההתיישבות הכפרית מתבססת בין שתי מלחמות העולם הלכה והתפתחה ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ ישראל . כמה אזורי התיישבות , ובהם צורות התיישבות חדשות , התפתחו בשנות ה20- ובשנות ה . 30- עמק יזרעאל , שאדמותיו נרכשו בכספי ההון הלאומי - כספי " הקרן הקיימת לישראל" - בתיווכו של יהושע חנקין , היה אזור התיישבות מרכזי בשנות ה . 20- אזור זה החל להתפתח בימי העלייה השלישית , שעוליה ייסדו שתי צורות התיישבות חדשות : הקבוצה הגדולה ( הקיבוץ ) ומושב העובדים . הרעיון של הקמת התיישבות שיתופית לא היה חדש , וראשיתו בתקופת העלייה השנייה עם הקמת דגניה ב . 1909- הקבוצה ה ּשִ תתה ְ על עקרונות של צדק חברתי , שוויון ושיתוף - ואולם מאפייני הקבוצה הגדולה , שהוקמה בתקופת העלייה השלישית , היו שונים ממאפייני הקבוצה הקטנה . חברי הקבוצה הגדולה ראו עצמם כגוף גדול השואף להיות מעורב בחברה הנבנית בארץ ישראל ולהשפיע עליה , ולא כגוף מתּב ַ דל של מעטים , כפי שהייתה הקבוצה הקטנה . משום כך העדיפה הקבוצה הגדולה לקלוט חברים רבים יהושע חנקין - ( 1945-1864 ) עלה מרוסיה ב . 1882- ניהל משא ומתן עם הערבים על רכישת קרקעות בארץ ישראל , והצליח לרכוש כ600- אלף דונם . חנקין רכש אדמות בעמק חפר , ברחובות , בחדרה ואת רוב אדמות עמק יזרעאל ולכן כונה "גואל העמק . " כפר יהושע בעמק יזרעאל נקרא על שמו . חיי הכלכלה והחברה - צמיחה בצל ֵ משברים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר