עמוד:27

גוש מפלגות הפועלים " הפועל הצעיר" הוקמה ב1905- והייתה מפלגת הפועלים הראשונה שנוסדה בארץ ישראל . המפלגה סברה שיש ליצור מעמד עובדים ובאמצעותו לבנות בארץ ישראל חברה ציונית סוציאליסטית . המפלגה טענה כי זכות על הארץ נקנית בעבודה וחבריה לחמו למען העבודה העברית ולמען ה ׁ שׁשׁשת ַ השפה העברית . חברי " הפועל הצעיר" ייסדו את הקבוצה הראשונה - דגניה , ואת מושב העובדים הראשון - נהלל ( עמ' . ( 33 בין " הפועל הצעיר" לבין מפלגת " פועלי ציון , " שנוסדה בארץ ישראל ב , 1906- שררה מחלוקת . " פועלי ציון" הייתה סניף של " המפלגה הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון , " וחבריה האמינו שהחברה הסוציאליסטית תיבנה בארץ ישראל לאחר שתתחולל בה מלחמת מעמדות . אולם עם הזמן הם שינו את תפיסתם . עוד מפלגת פועלים שהוקמה בארץ ישראל ב1919- הייתה " אחדות העבודה . " מפלגה זו נוסדה מאיחוד בין שתי מפלגות : " פועלי ציון" וה"בלתי מפלגתיים . " בהנהגת המפלגה היו אישים מרכזיים כמו דוד בן גוריון , יצחק בן צבי וּבְרל ּכצנלסֹון , והיא התפתחה למפלגה המרכזית בקרב תנועת הפועלים וביישוב בכלל . " אחדות העבודה" סברה כי למעמד הפועלים ביישוב תפקיד מיוחד : עליו לבנות את המשק היהודי , את החברה היהודית , ואת המדינה היהודית כחברת עובדים על-מעמדית . להשגת מטרות אלה סברה " אחדות העבודה" שיש לפעול בשיתוף פעולה עם כל חלקי העם היהודי . תהליך שחיזק במיוחד את גוש מפלגות הפועלים היה הקמת " מפלגת פועלי ארץ ישראל" - מפא"י . מפא"י הוקמה ב1930- כתוצאה מאיחוד בין " אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר" והגיעה לשליטה גם במוסדות היישוב וגם במוסדות ההסתדרות הציונית , הודות לקואליציה עם מפלגות נוספות . דוד בן גוריון הנהיג את המפלגה תחת הסיסמה " ממעמד לעם" - סיסמה שהדגישה כי מפא"י חותרת להשגת מטרות לאומיות ( ולא רק להשגת מטרות של מעמד - מעמד הפועלים . ( דוד בן גוריון - ( 1973-1886 ) ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . עלה לארץ ישראל מפולין ב1906- ועבד תקופה קצרה בחקלאות , ואחר כך פנה לפעילות ציבורית . היה ממנהיגי "פועלי ציון , " המזכיר הכללי של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , ואחר כך מנהיג מפא"י . מ1933- ועד הקמת המדינה כיהן בתפקיד יושב ראש הנהלת הסוכנות . ב-ה' באייר תש"ח הכריז על הקמת מדינת ישראל ואחר כך כיהן בתפקיד ראש הממשלה בשנים , 1963-1948 מלבד השנים . 1955-1953 ב1970- פרש סופית מפעילות פוליטית וחזר לקיבוצו שדה בוקר . במותו נטמן באחוזת קבר סמוך למדרשת שדה בוקר , בצד רעייתו פולה . יצחק בן צבי - ( 1963-1884 ) הנשיא השני של מדינת ישראל . עלה לארץ ישראל ב , 1907- בתקופת העלייה השנייה והיה ממייסדי אגודת "השומר . " פעל בשורות ארגון "ההגנה" ובשנת 1943 התמנה לנשיא הוועד הלאומי . נוסף על פעילותו הציבורית עסק בחקר קהילות ישראל במזרח . ּבְרל ּכצנלסֹון - ( 1944-1887 ) מן המנהיגים הבולטים של הפועלים בארץ ישראל . לאחר שעלה מרוסיה ב1909- עבד במושבות השרון והגליל , ולאחר מכן , ב , 1920- היה ממקימי " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל . " היה העורך הראשון של העיתון "דבר" ושל הוצאת הספרים "עם עובד . " על שמו נקראים : מכללת 'בית ברל , ' מכללת 'אוהלו , ' וקיבוץ בארי - כשמו העברי של ּבְרל . קשת רחבה של מפלגות , רשימות וארגונים פעילות אידאולוגית ופוליטית תוססת אפיינה את חיי היישוב . כבר בבחירות לאספת הנבחרים הראשונה ב1920- התמודדו ארגונים שקמו על בסיס כלכלי-מקצועי : " הסתדרות הפקידים , " " התאחדות האיכרים" וגם רשימות עדתיות כמו : " הסתדרות הספרדים , " " הסתדרות צעירי המזרח" ( עמ' . ( 20 כוחן של הרשימות העדתיות הלך ופחת - ובוחריהן נתנו את קולם למפלגות . בעיקר בלטה פעילותן של המפלגות הציוניות שכללו : א . מפלגות הפועלים - כמו " הפועל הצעיר , " " אחדות העבודה , " ומפא"י - "מפלגת פועלי ארץ ישראל . " ב . מפלגות המרכז והימין - כמו " ברית הציונים הכלליים , " " המפלגה הרביזיוניסטית" ( עמ' . ( 28 ג . מפלגות דתיות - כמו " המזרחי , " " הפועל המזרחי" ( עמ' . ( 28 ביישוב פעלו גם מפלגות לא ציוניות : התנועה הקומוניסטית בקצה אחד ואגודת ישראל בקצה אחר . מפלגות אלה כמעט שלא השתתפו במוסדות כנסת ישראל , והמפלגות הציוניות הן אלה שבלטו בפעילותן ובהשפעתן . כל מפלגה ייצגה אידאולוגיה ייחודית בנושאים המרכזיים שהעסיקו את היישוב : דמות החברה הנבנית ְ בארץ ישראל , היחס אל הערבים , היחס אל הבריטים . המפלגות אף הקימו גופים משלהן , ובהם : לשכות עבודה , קופות חולים , בנקים ותנועות נוער .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר