עמוד:5

עליית היהודים מארצות האסלאם מתגברת 142 .................................... יהודים עולים מגל ּ ויֹות מתחסלות 143 ..................................................... עלייה חשאית מארצות האסלאם 145 ...................................................... יהודים עולים במסגרת עלייה מבוקרת 145 ............................................ העולים שוהים במחנות מעבר 146 ........................................................... העלייה כרוכה בקשיים ובסכנות 146 ...................................................... מבזק 147 .............................................................................. לחזרה ולדיון 148 ................................................................... פרק ט : מדינות בעולם הערבי בשנות ה50- ובשנות ה 149 ..................................................... 60- מגמות מנוגדות בעולם הערבי 149 ......................................................... אחדות בעולם הערבי 149 .......................................................................... פירוד בעולם הערבי 151 ............................................................................ מבזק 152 ............................................................................. ציוני דרך בתהליך העצמאות של מצרים 152 .............................. עצמאות חלקית בחסות בריטניה 152 ..................................................... עצמאות מלאה למצרים 153 .................................................................... ניטרליות במלחמת העולם השנייה 154 ................................................... מבזק 154 ............................................................................. מצרים בהנהגת נאצר 155 ........................................................ קצינים צעירים עורכים הפיכה במצרים 155 ......................................... נאצר עולה לשלטון במצרים 156 ............................................................. נאצר עורך רפורמות במדינה 157 ............................................................. הקמת סכר אסואן ַ תורמת לכלכלת מצרים 158 ..................................... מדיניות החוץ של נאצר 159 ..................................................................... מלחמת 1967 משפיעה על שלטונו של נאצר 161 .................................... העם המצרי מעריץ את נאצר 162 ............................................................ מבזק 163 ............................................................................. ירדן - הממלכה ההא ff ֶ מית 164 ............................................... ירדן - י ׁ וית מדינית חדשה 164 ............................................................... ירדן מתלבטת בשאלת קשריה עם המערב 164 ....................................... ירדן עוברת תהליך של ע ִ יויר 165 .............................................................. הארגונים הפלסטיניים מתבססים בירדן 165 ........................................ מבזק 168 ............................................................................. לחזרה ולדיון 169 ................................................................... פרק י : ישראל בצל ֵ המלחמות 196-170 .. ( 1973-1949 ) ביטחון ישראל בשנות ה 170 .............................................. 50- תפיסת הביטחון של מדינת ישראל 170 .................................................. תופעת ההסתננות מערערת את תחושת הביטחון 171 ........................... ישראל יוזמת פעולות תגמול 172 ............................................................. הפגיעה באזרחי ישראל נמשכת 173 ........................................................ המצב המדיני והביטחוני עם מצרים מידרדר 174 ................................... ההידרדרות במצב הביטחוני מחריפה 175 ............................................... שיתוף פעולה מבצעי בין ישראל לבין בריטניה וצרפת 176 ................... ִ פרשת כפר קאסם ואזרחיה הערבים של מדינת ישראל 178 .................. מבזק 179 ............................................................................. ביטחון ישראל בשנות ה 180 .............................................. 60- חימוש המזרח התיכון גובר 180 ............................................................... בעיות הביטחון בגבול המזרחי והצפוני מחריפות 180 ........................... סכסוך בשאלת ניצול מי הירדן 181 ......................................................... איש המודיעין אלי כהן פועל בסוריה 183 ............................................... המתיחות בגבול הצפון גוברת 183 ........................................................... הידרדרות לקראת מלחמה 183 ................................................................ מלחמה בשלוש חזיתות 185 ...................................................................... למלחמה תוצאות צבאיות , חברתיות ופוליטיות 186 ............................. מועצת הביטחון מפרסמת את החלטה 187 ..................................... 242 מלחמת ההתשה - מלחמת מגננה 188 .................................................... מבזק 189 ............................................................................. בעיות ביטחון בראשית שנות ה 191 ..................................... 70- מלחמה בשתי חזיתות מפתיעה את ישראל 191 ...................................... ישראל מתעלמת משינוי במדיניות מצרים 191 ........................................ צה"ל עובר מנסיגה לבלימה ולתקיפה 191 ............................................... תוצאות המלחמה גורמות ל שּ ב ֶ ֶ ר בישראל 193 ........................................ מבזק 195 ............................................................................. לחזרה ולדיון 196 ................................................................... פרק יא : ישראל ומדינות ערב - ועידות והסכמי שלום 197 ....................................... ראשיתו של תהליך מדיני בשנות ה 197 ............................... 70- : 1973-1948 ישראל ומדינות ערב נמנעות ממשא ומתן 197 .................. פריצת דרך בתיווך אמריקני 197 ............................................................... הנשיא סאדאת נרתם לקידום תהליך השלום 198 .................................. מצב המלחמה בין ישראל למצרים מסתיים 201 .................................... תומכים ומתנגדים להסכם השלום 201 ................................................... מבזק 202 ............................................................................. בין קיפאון לתנופה של התהליך המדיני 203 .............................. בשנות ה : 80- קיפאון בתהליך המדיני 203 .............................................. בשנות ה : 90- התהליך המדיני מתחדש 204 ............................................. אוסלו - ממגעים סודיים להסכמים רשמיים 205 .................................. התנגדות להסכמי אוסלו בשני הצדדים 206 ........................................... ישראל וירדן חותמות על הסכם שלום ביניהן 208 ................................. שינוי בתהליך המדיני בממשלתו של בנימין נתניהו 209 ........................ מבזק 210 ............................................................................. לחזרה ולדיון 211 ................................................................... יחידה 4 מדינת ישראל - ריבונות וצמיחה 285-212 .. פתיחה וציר זמן 213-212 ........................................................ פרק יב : בניית חברה בשני העשורים הראשונים של המדינה 214 ................................. ( 1967-1948 ) גילויי ריבונות ראשונים 214 .................................................... פעולות ראשונות מבטאות את הריבונות 214 ......................................... חוקים חדשים מגדירים את האזרחות במדינה 216 ............................... העלייה למדינת ישראל בשנים 217 .......................... 1967-1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר