עמוד:12

זיהום האוויר מסּכן את האדם : הוא פוגע בכלי הנשימה , גורם לאלרגיות ולמחלות כרֹוניֹות , ופוגע במערכת החיסונית - בפרט אצל תינוקות , ילדים קטנים וקשישים . כדי לצמצם את הנזקים שזיהום האוויר גורם , נקבעו תקני פליטה * המגדירים את הכמות המותרת של החומרים הנפלטים לאוויר . במקומות רבים בעולם משתדלים לאכֹוף על הרשויות ועל המפעלים עמידה בתקנים האלה , ולקנוס את מי שחורגים מהם . גם בישראל , המשרד לאיכות הסביבה מפעיל במקומות שונים בארץ מע ָ ֹו משוכלל של עשרות תחנות ניטּור * ( פריט . ( 8 בעזרת תחנות הניטּור אפשר לעקוב ברציפות אחר ריכוזם של החומרים המזהמים באוויר . כאשר מדד איכות האוויר * מצביע על זיהום גבוה במקום מסוים , מתפרסמת בכלי התקשורת אזהרה הקוראת לאנשים הסובלים מרגישות מיוחדת לזיהום להישאר בבית . . 8 מצב זיהום האוויר ברחבי הארץ בזמן אמת - מסך לדוגמה מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה ( מנ"א - מערך ניטור אוויר ארצי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר