עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 5 פרק א : האטמוספרה של כדור הארץ 6 האטמוספרה מהי , ומה היא מכילה 7 כיצד התפתחה האטמוספרה 8 שינויים בהרכב האוויר בעידן המודרני 10 מבנה האטמוספרה וחלוקתה לשכבות 15 פעילויות 18 פרק ב : קרינת השמש והאטמוספרה 20 קרינת השמש מהי 20 קרינת השמש והאטמוספרה 21 קרינה וחום 21 קרינה וצבע 26 פעילויות 28 פרק ג : מערכות לחץ אוויר ורוחות 30 הפרשים בלחץ האוויר : ה"מנוע" של הרוח 30 הרוח מהי , ומה הם מאפייניה 32 פעילויות 38 פרק ד : מים , עננים ומשקעים 40 עננים בשמים 40 משקעים משמים 52 השפעת האדם על עננים ומשקעים 55 פעילויות 58 פרק ה : מערכות אקלים כלל-עולמיות 60 על אקלים ומזג אוויר 60 תנועות האוויר בעולם 61 היווצרּות ָ רצועות האקלים 62 השפעתם של גורמים מקומיים על האקלים 65 מיון אזורי האקלים בעולם 68 תופעות אקלים חמורות 72 פעילויות 76 פרק ו : חיזוי מזג האוויר 78 מדידה ואיסוף של נתונים מטאורולוגיים 78 בניית תחזית מזג האוויר 83 פעילויות 86 פרק ז : שינויי אקלים 88 שינויי אקלים שנוצרו בדרך הטבע 89 שינויי אקלים שנוצרו בהשפעת האדם 92 פעילויות 98 נספחים 101 מילון מושגים , מפתח שמות מקומות , מקורות וזכויות לתצלומים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר