עמוד:142

פרק ראשון המטרופולינים בישראל מבוא - מאפיינים משותפים כ-75 מהיישובים בישראל קשורים לאחת מ-4 מערכות היישובים הגדולות שהתפתחו בארץ בעשרות השנים האחרונות. אלה הן 4 המטרופולינים תל-אביב, ירושלים, חיפה ובאר-שבע, שבתחומיהן מתגוררים כ-85 מכלל תושבי ישראל. )על מאפייניה העיקריים של המטרופולין ראו "שביל בצד".( המטרופולינים של ישראל מתפתחות במהירות. מטרופולין תל-אביב ומטרופולין ירושלים מהוות מרחב גיאוגרפי רצוף ומכונות "הליבה הלאומית של ישראל" - מאח ר שהן שוכנות במרכזה של ישראל, ומתרחשת בהן רוב הפעילות השלטונית, הכלכלית והתרבותית של המדינה. שתי המטרופולינים האחרות, חיפה ובאר-שבע, משמשות מוקדים אזוריים - האחת בצפון הארץ והאחרת בדרומה, והן מקיימות קשרי גומלין הדוקים עם המטרופולינים תל-אביב וירושלים. מטרופולין, מהי המערכת היישובית הקרויה "מטרופולין" הופיעה לראשונה במאה ה-,19 וכיום היא נפוצה בעולם. מערכת יישובים כזאת מתפתחת באופן טבעי כאשר מספר התושבים ביישובים של אזור מסוים גדל והשטח הבנוי של כל יישוב מתרחב, וכך היישובים מתקרבים זה לזה עד שהם יוצרים רצף עירוני אחד )ד1(. המטרופולין מורכבת מעיר מרכזית ומערים ויישובים עירוניים וכפריים בגדלים שונים, וכן משטחים פתוחים. העיר המרכזית היא הגלעין - העיר הגדולה והחשובה ביותר, שעל שמה נקראת המטרופולין כולה. המטרופולין מתפתחת מהעיר המרכזית כלפי חוץ, עד שנוצרות סביבה מעין טבעות של יישובים. שטחים ניכרים של המטרופולין בנויים בצפיפות, ובחלקים שונים שלה יש שימושי קרקע שונים. בעיר המרכזית מתרכזים מרבית השירותים העסקיים והתעשיות, וככל שמתרחקים ממנה לעבר היישובים סביבה - אזורי התעשייה והשירותים מתמעטים, ומתרבים אזורי המגורים, הבנייה צמודת הקרקע והשטחים הירוקים. בין יישובי המטרופולין מתקיימים קשרים שונים: תושבים הגרים ביישוב אחד יוצאים לעבוד, ללמוד, לקנות או לבלות ביישובים האחרים, ויישובים שונים מתארגנים יחד ומשתפים פעולה בהקמת תשתיות שונות. אחד המאפיינים הבולטים של הערים המרכזיות הוא הפערים הגדולים הקיימים בהן: בערים אלה חיות אוכלוסיות עשירות מאוד ואוכלוסיות עניות מאוד; מתגוררות בהן אוכלוסיות ותיקות )קשישים החיים בהן שנים רבות( ואוכלוסיות חדשות )מהגרים, עובדים זרים, צעירים(; ונמצאות בהן שכונות חדשות לצד שכונות ישנות ומוזנחות. בעיר המרכזית נמצא האזור הוותיק ביותר של המטרופולין. במשך השנים אזור זה מתיישן ומתב לה וחלק משימושי הקרקע המצויים בו משתנים. בערים מרכזיות רבות מתרחשים כיום תהליכי שיקום של חלקים מהגלעין הישן, וכך מוחזר לו יופיו ונשמר ערכו ההיסטורי והכלכלי. במדינות רבות נהוג להגדיר את שטחי המטרופולינים ולקבוע להן גבולות רשמיים: כל כמה שנים בודקים את עוצמ ת הקשרים בין היישובים באזור מסוים, ומחליטים אם לצרף למטרופולין יישובים שלא נכללו בה קודם. בדרך כלל עושים זאת כל 10 שנים, כשעורכים מיפקד אוכלוסין. המדד העיקרי להחלטה אם לכלול יישוב מסוים בתחום המטרופולין הוא היקף היוממות מהיישוב הזה ליישובים שונים במטרופולין. יש מקומות בעולם שבהם כמה מטרופולינים סמוכות התפשטו בשטחן ויצרו מערכת יישובים אחת ענקית, המכונה מגלופ וליס )מיוונית: אזור עירוני ענק(. העיר הולכת ומתפשטת במרחב מתוך: יישובים במרחב המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות אתר אינטרנט שימור ושחזור בעיר מתוך: יישובים במרחב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר