עמוד:143

ה.• באיזו שנה היה מספר הנוסעים ברכבת ישראל גדול יותר - בשנת 2002 או בשנת 2005 •הסבירו איך אפשר לראות זאת בדיאגרמה. ו. • באיזה קו חל הגידול המשמעותי ביותר במספר הנוסעים בין שנת 2002 לשנת 2005 •הסבירו איך אפשר לראות זאת בדיאגרמה. •בכמה גדל מספר הנוסעים באותו קו הטווח של מספר הנוסעים הוא ההפרש שבין מספר הנוסעים הגדול ז.•מה הטווח של מספר הנוסעים בקווים השונים בשנת 2002 ביותר למספר הנוסעים הקטן ביותר. •מה הטווח של מספר הנוסעים בקווים השונים בשנת 2005 2לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הנוסעים ברכבת ישראל בכל שנה בשנים 1997-.2009* מספר הנוסעים בשנים 1997 עד 2009** 7065 פר ה 6054נו 50יע 4030273335ים במל 2017.52023ויינ 15 13 106.9 55 .5 199 7199 8199 92 00020 0120 02200 3200 4200 5200 620 07200 השנה82009 א.התבוננו בדיאגרמה וכתבו לפחות שלושה דברים שניתן ללמוד על מספר הנוסעים ברכבת ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. ב .מדוע לדעתכם צופים גידול במספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנים 2007 ו2008 *פעילות זו נכתבה במהלך שנת ,2007 ולכן הנתונים על שנים 2007 עד 2009 הם תחזיות עתידיות. **הנתונים נלקחו מאתר האינטרנט רכבת ישראל לי.שש.oליבשבשsי.קקק. הנתונים עוגלו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר