עמוד:140

והנה הכלל האחרון בכתיבת מספרים בשיטה הרומית50,000: השלימו:= כדי לכתוב מספרים גדולים מסמנים קו מעל לספרה. = ק פירוש הקו: כפול .1000 דוגמאות: 5,000 = ר 10,00 = ר 0 10השלימו את המספר החסר, בספרות רומיות או בספרות שלנו. = 149|יא= דק|ו= ררקד|א = 1,040|יב= 135|ז= דדרדדק|ב = 905|יג= 572|ח= רקדדדד|ג = 1,405|יד= 1,601|ט= קד|ד = 1,404|טו= 150|י= דרקר|ה בדיקההנה התשובות הנכונות לא לפי סדר הסעיפים. 855 קרק דדררקד 170 קד 1,100 רדדדק 1,212 רדקרד 900 רקד דדדק 46 רדדק ררררד 11א .במוזאון ראיתי שני ציורים דומים מאוד זה לזה. המומחים חושבים שאחד הציירים הושפע מאוד מחברו. ציור אחד צויר בידי הצייר הידוע רמברנדט, שחי בהולנד בשנים דרדדק - רדרקדדק. רשמו בספרות שלנו:• שנת הלידה של רמברנדט שנת מותו של רמברנדט. • הצייר השני אלמוני - שמו אינו ידוע, אבל על הציור רשומה השנה שבה הוא צויר רררקדדק. •באיזו שנה צויר הציור • מי מהציירים הושפע מחברו הסבירו. ב .באיזו מאה חיו שני הציירים זכרו: המאה הראשונה התחילה בשנת 0 והסתיימה בשנת 99! ג .חזרו לעמוד xיxxד. מצאו שם העתק של התמונה "נערה עם מטאטא" שצייר רמברנדט בשנת דקדדק. חשבו: בן כמה היה רמברנדט כשצייר תמונה זו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר