עמוד:134

ב השיטה הרומית לכתיבת מספרים 1א.התבוננו בתצלום השעון שממול. צי לו איך כתוב בשעון כל אחד מהמספרים האלה ם: א יי • המספר 1ל ב ןסו • המספר 5 • המספר 6 • המספר 7 ב.איך כתובים בשעון המספרים האלה • המספר 10 • המספר 11 • המספר 12 ג. שערו: איך כותבים בשיטה זו את המספר 13 ד.איך כתוב בשעון המספר 9 ה.שערו: איך אפשר לכתוב את המספר 4 בעזרת הסימנים I וV בדקו בשעון: איך כתוב המספר 4 את המספר 4 אפשר לכתוב בספרות רומיות בשתי שיטות: • כמו בשעון שלמעלה (ובשעונים רבים אחרים): IIII • בעזרת הספרות I ור (כך נוהגים בדרך כלל): .IV ו .הסבירו במילים מהי השיטה שמחשבים לפיה את המספרים המתאימים לIX ול .IV בכל סעיף ציירו שעון שיש בו ספרות רומיות וסמנו עליו את תשובתכם. א .זכוכית השעון העתיק שלנו נסדקה ונוצרו בה שני קווי חלוקה. להפתעתנו הסדקים חילקו את השעון כך שסכומי המספרים בכל החלקים שווים זה לזה. הציעו חלוקה מתאימה. ב .האם אפשר לחלק את לוח השעון לשישה חלקים כך שבכל חלק יהיו רק שני מספרים, וסכומי המספרים בכל החלקים יהיו שווים זה לזה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר