עמוד:107

15השלימו את המונים החסרים. 51 = 20 + 20|ה 31 = 12 + 12|ג 15 = 40 + 40|א 18 (רמז: 40 = ) 56 = 18 + 18|ו 23 = 12 + 12|ד 38 = 16 + 16|ב אתגר 16בכל סעיף כתבו שברים שיש להם מכנים שונים מהמכנה שבתוצאה. 1|ה1|ג1|א + = + = + 6 = 3 2 1|ו1|ד1|ב - = - = - 6 = 3 2 17בחנות צבעים נשארו הצבעים האלה במכלי צבע שנפח כל אחד מהם 1 ליטר. תכלתירוקאדוםצהוב 6 חלקים שווים12 חלקים שווים3 חלקים שווים4 חלקים שווים4 חלקים שווים בעל החנות קיבל את ההזמנה הזאת: 1 ליטר - צבע תכלת , 2 ליטר - צבע ירוק , 1 ליטר - צבע אדום , 7 ליטר - צבע צהוב . א.האם יוכל בעל החנות לספק את ההזמנה נמקו. ב.מהי הכמות שתישאר מכל צבע כזה לאחר ביצוע ההזמנה כתבו את דרך החישוב. דוגמהצבע תכלת: יש 65 ליטר והזמינו 31 ליטר. 21 = 36 = 26 - 65 = 13 - 65 הכמות שתישאר היא 12 ליטר.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר