עמוד:102

8לילך מכינה מיצים במטבח. היעזרו בכלים המצוירים בכל סעיף וחשבו בכמה ליטרים כמות המיץ שבכלי א גדולה מכמות המיץ שבכלי ב. אפשר להיעזר בדף המחיק של כלי המדידה שבסוף החוברת. כליכלי דוגמהבא חלקים שווים 12 חלקים שווים12 21835 = - = - 121212 בכמה כמות המיץ בכלי א גדולה 125 ליטר מכמות המיץ שבכלי ב ב125 ליטר 41 ליטר 2 ליטר א|בא חלקים שוויםכליכלי 12 חלקים שווים12 31 = - בכמה כמות המיץ שבכלי א גדולה מכמות המיץ שבכלי ב 1 ליטר 3 ליטר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר