עמוד:93

16השלימו. 3 > 20 > |ה 2 > 6 > |א 24 > 14 > |ו > 10 > |ב 4> |ז 1 > > |ג > 9 35 > |ח > > |ד > 8 17השלימו. 5 > 107 > 5|ג 4 > 3 > 4|א 7 > 143 > 7|ד 5 > 103 > 5|ב 18השלימו. 7 > 14|א 7 < 14|ב 3 > 6|ג 3 > 18|ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר